DomovSpiritualita a dejiny

Knihy môžete nájsť v kníhkupectvách alebo si ich môžete objednať na slovo@smn.sk.

Každú tretiu júlovú nedeľu slávia redemptoristi na celom svete svoj titulárny sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa. V duchu tradície sv. Alfonza veľké tajomstvá vykúpenia obsahujú Vtelenie (ľudská

Vykúpenie je hojné nielen preto, že nás oslobodzuje z hriechu a všetkých jeho skutkov, ale tiež preto, že nám udeľuje