DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaP. Milan Záleha o ľudových misiách

P. Milan Záleha o ľudových misiách

P. Milan Záleha CSsR, z michalovskej viceprovincie, hovorí: „Najskôr je potrebné priviesť do živého vzťahu s Bohom ľudí, ktorí chodia do chrámu. Takto vytvoríme priestor, aby sme tam mohli priviesť tých, ktorí sú mimo alebo na okraji Cirkvi.“ Ponúkame Vám rozhovor – aj o tom, že viera nie je samozrejmosť a že ľudové misie sú dôležité nielen v Afrike a Ázii, ale aj na Slovensku.

Článok vyšiel v roku 2012 v časopise Zrno.

 

Zrno _31_2012

Zrno _31_2012_1

redemptoristi@gmail.com