Domov2018máj (Stránka 6)

Vydavateľstvo Slovo medzi nami prichádza s novou knihou, biblickou príručkou o nadväzovaní priateľstva s Božími svätými. Svetoznámy autor Scott Hahn, ktorý sa na Slovensku teší veľkej obľube pokračuje vo svojom objavovaní a odhaľovaní Katolíckej cirkvi. V tejto knihe sa venuje jej nebeskej tvári – anjelom a svätým. Jasné biblické argumenty a teologická hĺbka spracovávanej témy je v prvej časti podaná jazykom prístupným každému, kto chce Cirkev, najmä tú oslávenú, lepšie poznať.  Druhú časť knihy tvoria krátke pohľady na životy konkrétnych svätcov, ku ktorým má autor osobnejší vzťah. Po ich prečítaní mnohí čitatelia určite zatúžia lepšie poznať svojich obľúbených obyvateľov neba

Čítať ďalej

Séria večerných čítaní z kníh európskych autorov sa bude odohrávať na štrnástich miestach v okolí Štefánikovej ulici v Bratislave. Ukážky z kníh súčasných európskych autorov prečítajú známi slovenskí herci. Pozýva: České centrum / Kostol Cyrila a Metoda, Puškinova 1 číta: Roman Blumaier Jan Kalfař: Kosmonaut z Čech Plus, 2017 Preklad: Veronika Volhejnová Knižný debut mladého českého autora, ktorý od pätnástich rokov žije v Amerike. Výborné recenzie v svetovej tlači chvália nápaditý príbeh s dávkou Švejkovho humoru, v ktorom odvážny Čech Jakub Procházka cestuje až na samotný Mars, aby v prázdnote vesmíru zistil, čo je v jeho živote dôležité. Kostol Cyrila a Metoda, Puškinova 1  Najmenší rímskokatolícky funkcionalistický chrám v hlavnom

Čítať ďalej

Tých šesť týždňov po Veľkonočnej nedeli muselo byť pre Ježišových učeníkov celkom vzrušujúcich. Štyridsať dní sa im vzkriesený Ježiš zjavoval a pripravoval ich na to, že vyjdú do sveta a budú ohlasovať evanjelium. A potom – krátko predtým, ako vystúpil do neba – im sľúbil ešte čosi väčšie. „Vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým,“ povedal im. „Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu“ (Sk 1, 5. 8). O desať dní, na židovský sviatok Letníc, tento prísľub aj naplnil. Uprostred ženúceho sa a hučiaceho vetra a tajomných ohnivých jazykov naplnil všetkých apoštolov „Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 4). Stalo sa niečo strhujúce – tak

Čítať ďalej