Domov2018máj (Stránka 5)

V sobotu 12. května 2018 v 16. hodin se uskutečnilo divadelní představení dětí v klášterním sále redemptoristů. Divadlo bylo rozděleno na tři části. První část byla pohádková, následovala část k zamyšlení ohledně naší modlitby a poslední část byla vtipným překvapením. Jednalo se o kvíz, ve kterém obecenstvo mělo uhodnout z ukázek, o jakou pohádku nebo film se jedná. Nejaktivnějším, stále se hlásícím divákem, byl "starší pán" Jarek Vašina, který v koprodukci s dětmi vytvořil nezapomenutelnou "šou". Chceme poděkovat Terezce Vašinové, která zorganizovala nacvičení divadla; dále maminkám dětí, které se podílely na pedagogickém dozoru a pomoci s kulisami. Také velké poděkování vinařům za

Čítať ďalej

O. Matthew sa narodil 27. apríla 1913 v Toronte, ako prvorodený z ôsmich detí. Vyrastal v náboženstvom duchu a írsko-kanadskej kultúre. Náboženská atmosféra a silná viera jeho rodičov ho ovplyvnila na jeho ceste ku kňazstvu. Ako miništrant pravidelne slúžil v kláštornej kaplnke sestier sv. Jozefa a vzrastal v cnosti a povzbudení ku kňazstvu. Sr. Odelia, zo školy Sv. Kláry vybavila, že Matthew preskočil ôsmy stupeň základnej školy a nastúpil do St. Mary's College v Brockville. Bol mladší a menší ako jeho spolužiaci. V záverečných stredoškolských rokoch sa zúčastňoval na divadelných produkciách a diskusiách, písal krátke príbehy a články pre College Review

Čítať ďalej

Špecifickým formovaním nábožensko-morálnych postojov laikov, medzi ktorými pracoval Klement Hofbauer, bolo šírenie dobrých kníh a časopisov. Bola to jedna z foriem evanjelizácie s laikmi tak vo Varšave ako aj vo Viedni. Hoci sám sv. Klement nenapísal nikdy žiadnu knihu, snažil sa pastoračne pôsobiť tým, že rôznym spôsobom angažoval tých laikov, ktorí mohli písať alebo mali možnosť vydávať knihy a časopisy. Inšpiráciou pre začatie takejto činnosti bolo stretnutie s kňazom Diesbachom, zakladateľom spolku Kresťanské priateľstvo, ktorého jedným z hlavných úloh bolo šírenie dobrých kníh a časopisov. Zo začiatku sa tlačili knihy v tlačiarni pri Kostole sv. Benona vo Varšave. Slúžila predovšetkým na šírenie

Čítať ďalej

17. mája si pripomíname svätorečenie Terézie z Lisieux (17. máj 1925). Ponúkame vám článok o tejto svätici z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Pri našom štúdiu svätosti by sa nám mohlo zdať logické, že o téme milosrdenstva budú rozprávať tí, ktorí prežili dlhú a ťažkú cestu obrátenia, alebo tí, ktorí sa osobitným spôsobom venovali konaniu dobročinných diel. A predsa je sväticou, ktorá mimoriadne systematicky rozprávala o milosrdenstve, tá, ktorej život a posolstvo boli osobitne zasvätené „duchovnému detstvu“: svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša (1873 – 1897). Svoju vlastnú nevinnosť prežívala ako prejav milosrdenstva. A to až tak, že na konci svojho života

Čítať ďalej