Domov2018máj (Stránka 3)

Najbližšie Svetové dni mládeže s pápežom Františkom sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. „Cinta Costera 1“ sa stane hlavným dejiskom hlavného programu SDM 2019, ktoré sa uskutočnia 22.-27. januára 2019 v Paname. Počas Svetových dní mládeže sa uskutoční aj tzv. "Alfonziánsky deň", na ktorom budú participovať predovšetkým mladí, ktorí spolupracujú s redemptoristami na celom svete. Organizáciu podujatia má na starosti Sekretariát pre prácu s mladými Strednej Ameriky. Mladí, ktorí pricestujú na toto podujatie, budú bývať v redemptoristických farnostiach Asunción a San Gerardo Mayela v Paname. Viac Slovenská stránka Svetových dní mládeže v Paname

Čítať ďalej

                        CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS Superior Generalis Rím, 20. máj 2018                                                                                                                       Zoslanie Ducha Svätého Prot. N.0000 070/2018     SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA     Drahí bratia v Kristovi Vykupiteľovi, dnes slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého, pri ktorom si pripomíname dar Ducha Svätého, ktorý učeníkov pretvoril na odvážnych misionárov a prorockých svedkov Vykupiteľa. K tomuto významnému sviatku, ktorý bol pre sv. Alfonza tak dôležitý, Vám píšem v mene Generálnej rady. V priebehu najbližších mesiacov budú spolubratia v celej Kongregácii voliť svojich vyšších predstavených a ich konzulty. Tých, ktorí budú povolaní k službe autority a vedenia na najbližšie štvorročie. V duchu 25. generálnej kapituly bude potrebné

Čítať ďalej

Pri príležitosti nedožitých stých narodenín Mons. Jorgeho Gottaua, prvého biskupa Añatuye, ktorého proces blahorečenia práve prebieha, sa minulý rok v dňoch 22., 23. a 24. mája konali v meste Añatuya (Argentína) rôzne podujatia.   Boží služobník Jorge Gottau Jorge Gottau sa narodil 23. mája 1917 v Esteban Gascón v oblasti Buenos Aires. Ako 12-ročný vstúpil do menšieho seminára redemptoristov v Bella Vista. V roku 1938 zložil rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa a ukončil štúdium filozofie a teológie vo Villa Allende. Dňa 19. októbra 1942 prijal kňazskú vysviacku a v nasledujúcich rokoch pôsobil ako farár v Darregueira v oblasti Buenos Aires. V roku 1956 bol zvolený za provinciálneho predstaveného argentínskych redemptoristov. V roku 1961 zriadila Svätá stolica v Argentíne niekoľko

Čítať ďalej

23. mája 1982 bol svätým pápežom Jánom Pavlom II. blahorečený holandský redemptorista Peter Donders. Prinášame vám úryvok o jeho živote z našej knihy Svetlá pre biednych: DETSTVO A MLADOSŤ 27. október 1809 bol jedným z najkrajších dní v manželstve Arnolda a Petronelly Dondersovcov. V tento deň prišiel na svet ich prvý syn. Pre Arnolda to bolo už tretie dieťa, no dvaja synovia z druhého manželstva zomreli skôr ako ich matka a prvé manželstvo bolo bezdetné. Vdovec sa ešte raz rozhodol uzavrieť manželstvo s Petronellou van den Brekelovou. Boh vypočul modlitby nábožného a poctivého muža. Päťdesiatštyriročnému Arnoldovi dal syna, ktorý – ako dúfal

Čítať ďalej