Domov2018apríl (Stránka 9)

Dnes, 5. apríla, slávime 127. rokov od narodenia blahoslavenej Laury Vicuña. Ponúkame vám jej príbeh z knižky Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. (Zdroj pre túto kapitolu: D’Attilia, Miela Fagiolo. Laurita delle Ande. Miláno: Paoline, 2004.) Existuje jeden druh milosrdenstva, ktorý môžu praktizovať len „malí svätí“: milosrdenstvo voči vlastným rodičom! Osobitným príkladom tohto milosrdenstve je malá, len dvanásťročná Laura Vicuña (1891 – 1904). Laura pochádzala z čilského mesta Santiago, no kvôli politickému prenasledovaniu musela jej rodina utiecť až k argentínskym hraniciam. Po tom, čo jej otec predčasne umrel, sa jej matka Mercedes ocitla v nehostinnej krajine, bez prostriedkov na živobytie pre

Čítať ďalej

Misionári milosrdenstva dostali minulého roku  prostredníctvom nunciatúry list s dekrétom od Pápežskej rady pre podporu Novej evanjelizácie. V liste, ktorý bol vystavený 26. apríla 2017, im bolo komunikované od predsedu Rady pre podporu Novej evanjelizácie, Mons. Rina Fisichellu, že pápež František ich potvrdil ako Misionárov milosrdenstva na nastávajúce obdobie. V provincii Bratislava - Praha pôsobia štyria Misionári milosrdenstva: P. Michal Zamkovský, P. Peter Hertel, P. Jozef Mihok a P. František Boldy.  Uvádzame preklad listu.   Misionárom milosrdenstva, ktorí súhlasili, že budú pokračovať v službe, ktorá im bola zverená pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva Vatikán 26. apríla 2017 Prot. N. NE/532/2017/P Drahý misionár milosrdenstva! Ako už viete, vo svetle duchovného ovocia,

Čítať ďalej

(Rím, Taliansko) 3.-28. októbra 2018 sa má vo Vatikáne uskutočniť biskupská synoda na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“, ktorej predchádzala pred-synoda v Ríme 19. – 24. marca. Predsynodálne stretnutie je priestorom, ktorý má podporu pápeža Františka. Pápež František vyjadril túžbu, aby synoda nebola len „o“ mladých ľuďoch, ale „s“ mladými ľuďmi. Preto sa počas tohto týždňa s pápežom stretlo okolo 315 mladých ľudí z piatich kontinentov, aby vyjadrili svoje pocity, nádeje a odporúčania. Závery tohto stretnutia spolu s príspevkami zo sociálnych sietí budú zahrnuté do podkladov Instrumentum Laboris, ktorý bude základom pre prácu synodálnych otcov v októbri. Predsynodálneho stretnutia sa zúčastnili aj niekoľkí mladí z našich komunít. Niektorí

Čítať ďalej

4. apríla si pripomíname výročie smrti sv. Ambróza, biskupa, ktorý patril spolu s Augustínom, Hieronymom a Gregorom Veľkým medzi západných veľkých učiteľov Cirkvi. Ponúkame vám úryvok z knižky Žiť tajomstvá, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovo medzi nami o tomto horlivom duchovnom pastierovi a plodnom spisovateľovi.   Veľkí odborníci a svätci považujú svätého Ambróza (340 – 397) za jedného z najlepších kazateľov o mystagógii v celých dejinách Cirkvi. Jeho učenie je ešte pozoruhodnejšie, keď berieme do úvahy veľmi nezvyčajné podmienky Ambrózovej kresťanskej iniciácie. Narodil sa v patricijskej rímskej rodine, ktorá sa už dávno obrátila na kresťanstvo. Ambrózov otec bol prefektom jedného z najväčších a najdôležitejších teritórií v ríši, ktoré siahalo od Británie

Čítať ďalej