Domov2018apríl (Stránka 6)

Dnes, keď slávime spomienku svätého krakovského biskupa sv. Stanislava, si chceme pripomenúť aj oltárny obraz sv. Stanislava v kláštornom kostole v Podolínci, ktorý je najväčším oltárnym obrazom na území Slovenska (4×7 metrov). Na kláštor a kostol v Podolínci si spomenieme aj na výročie Barbarskej noci, ktoré si pripomenieme o dva dni. Dejiny kláštora v Podolínci Kláštor v Podolínci je jednou z významných pamiatok Podolínca a Spiša. O jeho založenie sa zaslúžil knieža Stanislav Lubomirski, ktorý bol správcom zálohovaných spišských miest. Založenie kláštora a usadenie piaristov na Spiši malo pomôcť v rekatolizácii tohto územia. Zakladajúca listina kláštora bola podpísaná v novembri 1642 v Krakove. Okrem

Čítať ďalej

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby

Čítať ďalej

Ponúkame záznam omše z baziliky sv. Petra v Ríme, pri ktorej sa pápež František prihovoril Misionárom milosrdenstva. Svätú omšu si môžete pozrieť z archívu TV LUX aj na tomto odkaze. Vatikán 10. apríla (RV) „Jednota prevyšuje konflikt“, ale „bez milosrdenstva nemá tento princíp silu uplatniť sa v konkrétnom živote a dejinách,“ zdôraznil pápež František pri dnešnom stretnutí s misionármi milosrdenstva z celého sveta. V homílii pri svätej omši, ktorú na poludnie koncelebroval s 550 misionármi milosrdenstva pri Oltári katedry v Bazilike sv. Petra, sa zameral na dva aspekty ich služby: napomáhať osobnému znovuzrodeniu jednotlivca, ako aj životu celého spoločenstva. Pápež sa ešte predtým v dopoludňajších hodinách 

Čítať ďalej

Redemptoristé v Čechách se věnují poutním místům a exerciciím - duchovním cvičením. Redemptoristé na Slovensku se převážně věnují lidovým misiím. Nicméně si redemptoristé společné provincie Bratislava - Praha dali za úkol, že do jednoho roku vytvoří také misijní tým na území Čech a Moravy. Modleme se, aby se záměr lidových misií farností v Česku uskutečnil co nejdříve a tak navázal na lidové misie, které redemptoristé tady konali dlouhá léta. Začátek Konec Název kursu Exercitátor Cena 26. 2. 2018 17.30 hodin 2. 3. 2018 8.30 hod. Exercicie „Milost nebo skutky?“ P. Jan Kuník 1860,-- Kč 26. 4. 2018 17.30 hodin 29. 4. 2018 13.00 hodin Exercicie „S Marií za Kristem“ P. František Boldy, CSsR 1470,-- Kč 21. 5. 2018 17.30 hod. 25. 5.

Čítať ďalej