Domov2018apríl (Stránka 4)

Špecifickým formovaním nábožensko-morálnych postojov laikov, medzi ktorými pracoval Klement Hofbauer, bolo šírenie dobrých kníh a časopisov. Bola to jedna z foriem evanjelizácie s laikmi tak vo Varšave ako aj vo Viedni. Hoci sám sv. Klement nenapísal nikdy žiadnu knihu, snažil sa pastoračne pôsobiť tým, že rôznym spôsobom angažoval tých laikov, ktorí mohli písať alebo mali možnosť vydávať knihy a časopisy. Inšpiráciou pre začatie takejto činnosti bolo stretnutie s kňazom Diesbachom, zakladateľom spolku Kresťanské priateľstvo, ktorého jedným z hlavných úloh bolo šírenie dobrých kníh a časopisov. Zo začiatku sa tlačili knihy v tlačiarni pri Kostole sv. Benona vo Varšave. Slúžila predovšetkým na šírenie

Čítať ďalej

„‚Keby som toto vedel pred dvadsiatimi piatimi rokmi!‘ Presne tieto slová som občas začul na konferenciách o tom, ako môžu rodičia úspešne viesť svoje deti… Spomínané slová občas  zo žartu, no niekedy s nostalgickým smútkom vyslovovali starší rodičia, matky a otcovia, ktorých deti už vyrástli a odišli z domu

Čítať ďalej

Ako sa to už stalo peknou tradíciou, aj v tomto roku mali mladí z rôznych častí Slovenska možnosť prežiť Veľkonočné trojdnie v kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku. Počas slávenia liturgie hodín, ktorej sa v hojnom počte zúčastnili aj veriaci z Kežmarku a okolia, P. Miloš Miloslav Pizovka CSsR vo svojich príhovoroch všetkým prítomným priblížil biblickú osobnosť vodcu izraelského národa, Mojžiša. Pre všetkých, počnúc sestrami, to bola vynikajúca možnosť konfrontovať vlastný život s výzvami, pred ktoré ho postavil Boh a odpoveďami na ne. Putovanie s Mojžišom a Božím ľudom po púšti sa tak krásne, nerušivo prelínali s prežívaním liturgie Veľkého piatku, Bielej

Čítať ďalej