Domov2018apríl (Stránka 14)

Pán môj a Boh môj! Tomáš bol blažený, lebo videl Ježiša. Ale čo my?  (Článok z časopisu Slovo medzi nami č.3/2013, roč. 14) Apoštola Tomáša poznáme ako pochybovača – tvrdohlavého realistu, ktorý potreboval jasné dôkazy a až potom uveril, že Ježiš vstal z mŕtvych. Avšak „neveriaci“ či pochybovač je len jed ným pohľadom na tohto muža. Tomáš bol aj odvážny. Povzbudil ostatných učeníkov, aby ostali pri Ježišovi, hoci ho nepriatelia chceli zabiť: „Poďme aj my a umrime s ním“ (Jn 11, 16). Tomáš bol aj dobrodružný človek. Tradícia hovorí, že po Turícach sa stal misionárom. Hovorí sa, že odišiel do Edesy v Sýrii a potom do Indie, kde založil

Čítať ďalej

Redemptoristi Bratislavskej viceprovincie začali v januári 1933 vydávať časopis Vestník združenia sv. Jozefa, ktorý vychádzal s mesačnou periodicitou. Kvôli vojnovým udalostiam bolo od septembra 1944 do januára 1946 zastavené vydávanie časopisu. Úplne posledné číslo vyšlo v januári 1949 (č. 1, roč. XVI), keď bol vtedajšou vládou zakázaný spolu s ostatnými náboženskými periodikami. Od roku 1934 začali redemptoristi vydávať aj slovenské verzie tematických brožúr s názvom Životom. Tieto vychádzali rovnako ako český variant dvakrát mesačne v kláštore redemptoristov v Hlučíne v Sliezsku. Redaktorom bol P. Rudolf Schikora (1890–1962). Po tom, ako bolo české pohraničie v roku 1938 zabrané nemeckým vojskom, presunuli českí redemptoristi tlačový apoštolát

Čítať ďalej