Domov2018apríl

(Toruň, Poľsko) Od tretieho do šiesteho apríla 2018 sa v Toruni uskutočnilo každoročné stretnutie otcov redemptoristov aktívnych v práci s mladými. Mottom stretnutia bolo „evanjelizovať mladých mladými“.     Téma stretnutia priamo nadväzovala na Apoštolský plán provincie Varšava. Evanjelizácia bola zdôraznená ako charakteristická črta redemptoristov a pastoračných činností, ktoré vyvíjajú – redemptoristická mládež sú mladí ľudia, ktorí evanjelizujú.     Účastníci sa stretli s otcom Dr. Arturom Szymczykom, riaditeľom pastoračného oddelenia kúrie diecézy Toruň a exercitátorom, sestrou Nikodemou Czernieckou, CST z Torune – katechétkou, asistentkou povolaní, evanjelizátorkou, aktívnou v Tereziánskom apoštoláte dôvery, a s Monicou a Marcinom Gomułkovými, podnikateľmi a spolutvorcami projektu Začiatok večnosti (poczatekwiecznosci.pl). V každej z prednášok sa diskutovalo na tému spoločnej evanjelizácie a hľadania spôsobov ako osloviť

Čítať ďalej

Dva misijné tímy vyrazili do farností v rovnakom čase, v sobotu 14. apríla. Jeden z nich, tím z komunity Bratislava z Puškinovej ulice, P. Václav Hypius, P. Patrik Grotkovský a P. Rastislav Dluhý vedie misie v Tvrdošíne. V nedeľu pri všetkých omšiach v Tvrdošíne odzneli misijné príhovory o zmysle života. Po sv. omši o 11:00 bolo krátke stretnutie pre mladých. O 16:00 sa po krátkej mariánskej pobožnosti prihovoril ženám v Tvrdošíne P. Michal Zamkovský. V pondelok viedlo spoločenstvo Shekinah z Radvane programy na školách: ZŠ Márie Medveckej - Medvedzie - 160 žiakov, Spojená stredná škola Medvedzie - 4 programy pre 200 žiakov. Pri ranných omšiach v pondelok zaznel príhovor o hriechu a

Čítať ďalej

Dva misijné tímy vyrazili do farností v rovnakom čase, v sobotu 14. apríla. V Nižnej na Orave viedol misie P. Michal Zamkovský. V tíme mal P. Martina Zanovita a P. Martina Macka, ktorý prišiel na misie z Ríma. Programy pre školy viedli spoločenstvá Calvary a Rieka života. Misie vyvrcholili v nedeľu, 22. apríla 2018.     Príbuzné články: MISIE (2017) Misie v Brusne (nov. 2017) Obnova v Ladcoch (okt. 2017) Misie v Zuberci (sept. 2017) Misie v Banskej Belej (sept. 2017) Misie Záhradné (sept. 2017) Misie Rudno nad Hronom (jún 2017) Misie Pružina

Čítať ďalej