Domov2018marec (Stránka 7)

V živote a apoštoláte sv. Alfonza de Liguori, zakladateľa redemptoristov, nachádzame také postoje, ktoré Svätý Otec František silne zdôrazňuje vo svojom učení. Zdá sa, akoby mnohé témy, ktorých sa súčasný pápež dotýka vo svojich katechézach, vychádzali z pera alebo úst nášho zakladateľa. Z učenia Svätého Otca Františka, tak ako aj z učenia sv. Alfonza de Liguori vyplýva, že obrátenie má korene v obnovenej skúsenosti Božieho milosrdenstva. Redemptoristi si ho spájajú s mottom svojho ohlasovania, ktorým je „hojné vykúpenie,“ uskutočňované v evanjelizácii. Túto tému vo svojom článku rozobral taliansky redemptorista P. Alfonzo V. Amarante, profesor na Akadémii Alfonsiana v Ríme. Ak encykliku

Čítať ďalej

Svätý Cyril Jeruzalemský (315 – 386) mal neľahkú výsadu prežiť dlhý život v zaujímavej dobe. Bol súčasníkom svätého Bazila i Gregora. Musel riešiť tie isté herézy vo svojej diecéze, ako aj politické intrigy. Podobne ako Gregor stal sa ich obeťou. V Cyrilovom prípade sa to však nestalo raz, ale trikrát. Cyrila vysvätili za kňaza, keď mal asi 30 rokov a do troch rokov sa stal biskupom v Jeruzaleme. Jeruzalem bolo významné mesto pre svoju historickú dôležitosť. Bolo to obľúbené miesto pútí, ale už nebolo strediskom učenosti a obchodu ako kedysi. V tom čase Cirkev tohto regiónu bola rozdelená na tých, ktorí verili, že Ježiš je „pravý Boh z pravého Boha“,

Čítať ďalej

Pripomíname si 100. výročie tajomstva stigiem na tele jediného kňaza v dejinách, svätého kapucína, pátra Pia z Pietrelciny. Ponúkame vám v tento deň článok od Louise Perrottovej s názvom Živé znamenie Božieho milosrdenstva z časopisu Slovo medzi nami o tomto vzácnom svätcovi. Ako muž, ktorý sa vždy usiloval zaujať voči cirkevným autoritám postoj „pevnej, stálej a neoblomnej“ poslušnosti, mal zaiste až príliš veľa problémov. Istý arcibiskup ho označil za „posadnutého diablom“ a obvinil ho z „nebezpečného podvodu“ a „kazenia mravov“. Katolícka cirkev zakázala čítať osem kníh, čo boli o ňom napísané. Počas jeho života Posvätné ofícium (predchodca dnešnej Kongregácie pre učenie viery) viedlo päťkrát proti nemu

Čítať ďalej

Od 15. do 22. februára 2018 organizovala provincia Ľvov kurz ľudových misií určený spolubratom a sestrám Misionárkam Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorí pôsobia na Ukrajine od roku 2001. Kurz sa uskutočnil v rekolekčnom dome v ukrajinskej provincii Yaremche. O informačne nasýtené prednášky a zaujímavé workshopy sa postaral P. Andrzej Makowski CSsR, PhD., prefekt „Tirocinium Pastorale“ varšavskej provincie. Účastníci kurzu sa mohli naučiť viac o histórii a teológii ľudových misií či o typológii kázní. Taktiež vypracovali návrhy vlastných kázní založených na rôznych biblických textoch, viedli diskusie týkajúce sa jedinečnosti a aktuálnosti farských misií, ako aj ich obnovy v Ukrajine. Sr. Antonia poznamenala: „Počas tohto nádherného času mohlo moje srdce v bohatej miere zažiť misijnú a evanjelizačnú prácu redemptoristov

Čítať ďalej