Domov2018marec (Stránka 4)

  MAGS GARGAN rozoberá neustálu popularitu farských misií. Farské misie boli spoločným znakom írskej cirkvi až do šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia a mnohí ľudia si pod pojmom “misie” predstavia starý stereotypný obraz kritického prísneho kazateľa. Avšak dnešné farské misie sú pokojnejšou verejnou udalosťou a hoci už sú menej bežné, stale priťahujú masy ľudí a sú možno práve tým, čo potrebujú sklesnutí katolíci na posilnenie ich viery. Tradičné farské misie spočívali v umiestnení niekoľkých kňazov do istej farnosti na obdobie povedzme dvoch mesiacov, aby kázali a vyučovali ľudí, a tak posilnili ich vieru. Živé, temperamentné kázanie je významným faktorom aj v dnešných misiách, no tie

Čítať ďalej

Dnes si pripomíname výročie narodenia (25. marca 1928) Božieho sluhu brata Hektora Boschiniho. Brat Hektor, ako ho v Miláne volali, zomrel v roku 2004 a v roku 2013 Lombardská biskupská konferencia začala diecéznu fázu procesu jeho blahorečenia, a tým mu bol priznaný titul Boží sluha. Ponúkame vám úryvok z našej knihy Svätci v milosrdenstve (s. 51): Laický brat Rádu svätého Kamila v severotalianskom Miláne zasvätil svoj život ľuďom na okraji spoločnosti: bezdomovcom, žobrákom, starnúcim prostitútkam, alkoholikom a drogovo závislým. Najprv ich stretal na uliciach a snažil sa im poskytnúť toľko útechy, koľko sa len dalo. No už čoskoro zistil, že to nestačí. A tak sa

Čítať ďalej

Prinášame vám plné znenie katechézy Benedikta XVI., v ktorej naviazal na cyklus venovaný modlitbe:Drahí bratia a sestry, na dnešný deň pripadá liturgická spomienka sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa, redemptoristov, patróna študentov morálnej teológie a spovedníkov. Sv. Alfonz je jedným z najpopulárnejších svätcov osemnásteho storočia kvôli svojmu jednoduchému a bezprostrednému štýlu i kvôli svojej náuke o sviatosti zmierenia. V období silného rigorizmu, ktorý bol ovocím jansenistického vplyvu, odporúča spovedníkom, aby túto sviatosť vysluhovali ako prejav radostného objatia Boha Otca, ktorý vo svojom nekonečnom milosrdenstve neúnavne prijíma kajúceho syna.Dnešná spomienka nám ponúka príležitosť zastaviť sa

Čítať ďalej

(Pagani, Taliansko) Len malý počet z viac než 10 000 návštevníkov Alfonziánskeho múzea, sprevádzaných mladými dobrovoľníkmi, dokázal odolať pokušeniu stlačiť pár kláves čembala sv. Alfonza a počuť jeho zvuk, či aspoň zviesť s týmto pokušením boj. Tento starožitný nástroj je jedným z historických artefaktov, ktoré najviac pútajú pozornosť a prebúdzajú fantáziu pútnikov, ktorí sa často pýtali na jeho schopnosti. 28. marec 2018 sa stane pre komunitu mesta Pagani a pre všetkých ctiteľov sv. Alfonza mimoriadnym dňom: čembalo svätca uchovávané v Alfonziánskom múzeu bude znova môcť ponúknuť ľuďom tie isté zvuky a harmónie, aké sa rodili rukami, mysľou a srdcom sv. Alfonza. Ako uvádza brat Oreste Gregorio, čembalo bolo vyrobené v roku 1711. Spomínajú ho

Čítať ďalej