Domov2018marec (Stránka 4)

V živote a apoštoláte sv. Alfonza de Liguori, zakladateľa redemptoristov, nachádzame také postoje, ktoré Svätý Otec František silne zdôrazňuje vo svojom učení. Zdá sa, akoby mnohé témy, ktorých sa súčasný pápež dotýka vo svojich katechézach, vychádzali z pera alebo úst nášho zakladateľa. Z učenia Svätého Otca Františka, tak ako aj z učenia sv. Alfonza de Liguori vyplýva, že obrátenie má korene v obnovenej skúsenosti Božieho milosrdenstva. Redemptoristi si ho spájajú s mottom svojho ohlasovania, ktorým je „hojné vykúpenie,“ uskutočňované v evanjelizácii. Túto tému vo svojom článku rozobral taliansky redemptorista P. Alfonzo V. Amarante, profesor na Akadémii Alfonsiana v Ríme. Ak encykliku

Čítať ďalej

Patrón „šťastnej smrti“ Zvláštna úloha svätého Jozefa Louise Perrottová Ponúkame článok o sv. Jozefovi, ktorý vyšiel v našom časopise Slovo medzi nami v r. 2004  (č. 10, ročník 5, november).  S novembrom prichádza obdobie posledných vecí. Tí, ktorí žijú na severnej pologuli, vidia padať posledné lístie a odlietať posledných vtákov prezimovať na juh. Končí sa kalendárny rok. Cirkevný rok 2004 sa končí 27. novembra, uzatvára mesiac, ktorý je vhodným časom na rozjímanie o tom, čo duchovní spisovatelia tradične nazývali „štyri posledné veci“ – smrť a súd, nebo a peklo. November sa začína slávnosťou Všetkých svätých, ktorá nás vyzýva, aby sme upreli oči k nebu a žili tak, aby sme dosiahli večnú radosť. 2.

Čítať ďalej

Svätý Cyril Jeruzalemský (315 – 386) mal neľahkú výsadu prežiť dlhý život v zaujímavej dobe. Bol súčasníkom svätého Bazila i Gregora. Musel riešiť tie isté herézy vo svojej diecéze, ako aj politické intrigy. Podobne ako Gregor stal sa ich obeťou. V Cyrilovom prípade sa to však nestalo raz, ale trikrát. Cyrila vysvätili za kňaza, keď mal asi 30 rokov a do troch rokov sa stal biskupom v Jeruzaleme. Jeruzalem bolo významné mesto pre svoju historickú dôležitosť. Bolo to obľúbené miesto pútí, ale už nebolo strediskom učenosti a obchodu ako kedysi. V tom čase Cirkev tohto regiónu bola rozdelená na tých, ktorí verili, že Ježiš je „pravý Boh z pravého Boha“,

Čítať ďalej

Pripomíname si 100. výročie tajomstva stigiem na tele jediného kňaza v dejinách, svätého kapucína, pátra Pia z Pietrelciny. Ponúkame vám v tento deň článok od Louise Perrottovej s názvom Živé znamenie Božieho milosrdenstva z časopisu Slovo medzi nami o tomto vzácnom svätcovi. Ako muž, ktorý sa vždy usiloval zaujať voči cirkevným autoritám postoj „pevnej, stálej a neoblomnej“ poslušnosti, mal zaiste až príliš veľa problémov. Istý arcibiskup ho označil za „posadnutého diablom“ a obvinil ho z „nebezpečného podvodu“ a „kazenia mravov“. Katolícka cirkev zakázala čítať osem kníh, čo boli o ňom napísané. Počas jeho života Posvätné ofícium (predchodca dnešnej Kongregácie pre učenie viery) viedlo päťkrát proti nemu

Čítať ďalej