Domov2018marec (Stránka 3)

V sobotu 17. března 2018 se uskutečnila pekařská pouť k svatému Klementu Hofbauerovi. Přede mší svatou v 15:00 hod. začala křížová cesta, kterou vedl P. Jan Sokulski. Hlavním celebrantem poutní mše svaté, která začala v 16:00 hod. byl znojemský děkan otec Jindřich Bartoš, kterého P. Jan přivítal. Otec Bartoš ve své homilii připomněl dětství sv. Klementa a vliv prostředí jeho rodiště na jeho spiritualitu. Na mši svaté a dalším programu byli kromě poutníků z Tasovic, Hodonic a jiných míst už tradičně přítomní pekaři z polského města Włodzisław Śląski. Na mši svaté někteří z nich stáli v presbytáři se symboly jednotlivých pekařských

Čítať ďalej

Jednovaječné dvojčatá, otec Patrick a otec John O’Neill CSsR osobne zažili otvorenie mosta Sydney Harbour Bridge v roku 1932. Na túto chvíľu sa ale nepamätajú, boli na svete len šesť týždňov. Títo 86-roční kňazi si však pamätajú, ako boli pred šesťdesiatimi rokmi spoločne vysvätení za kňazov v kláštore redemptoristov v Ballarate, 16. marca 1958. Napriek tomu, že povolanie ku kňazstvu pociťovali obaja už od mladosti, spolu o tom nikdy nehovorili. „Len vedeli,“ že chcú byť kňazmi. „To je tajomstvo povolania,“ vraví otec Patrick. „Prečo som chcel byť kňazom? Neviem. Ale viem, že som mal veľmi šťastný život. Nevymenil by som to za nič.“ „Vždy som chcel byť kňazom,“ dodal

Čítať ďalej

Redemptoristi Bratislavskej viceprovincie začali v januári 1933 vydávať časopis Vestník združenia sv. Jozefa, ktorý vychádzal s mesačnou periodicitou. Kvôli vojnovým udalostiam bolo od septembra 1944 do januára 1946 zastavené vydávanie časopisu. Úplne posledné číslo vyšlo v januári 1949 (č. 1, roč. XVI), keď bol vtedajšou vládou zakázaný spolu s ostatnými náboženskými periodikami. Od roku 1934 začali redemptoristi vydávať aj slovenské verzie tematických brožúr s názvom Životom. Tieto vychádzali rovnako ako český variant dvakrát mesačne v kláštore redemptoristov v Hlučíne v Sliezsku. Redaktorom bol P. Rudolf Schikora (1890–1962). Po tom, ako bolo české pohraničie v roku 1938 zabrané nemeckým vojskom, presunuli českí redemptoristi tlačový apoštolát

Čítať ďalej

Svätý Jozef: patrón II. vatikánskeho koncilu Louise Perrottová Skromný muž, ktorý kedysi vzal dieťatko Ježiša a jeho matku do svojej opatery a ochrany, teraz stráži celé Kristovo telo tak, ako to je preňho charakteristické: ostražito, no nenápadne. Pápež Pius IX. vyhlásil 8. decembra 1870 svätého Jozefa za „patróna všeobecnej Cirkvi“. Hoci si to mnohí katolíci neuvedomujú, práve tento svätec je úzko spojený s II. vatikánskym koncilom. Toto prepojenie pochádza z hlbokého zasvätenia sa pápeža Jána XXIII. Ježišovmu pozemskému otcovi. „Veľmi ho milujem,“ hovorieval a rád ľuďom pripomínal, že jeho krstné meno je Angelo Giuseppe (Anjel Jozef). Dôverne sa zveril, že sám chcel vstúpiť

Čítať ďalej