Domov2018marec (Stránka 13)

V dňoch 20.-25. februára 2018 sa konala vo farnosti Sereď Duchovná obnova po misiách, ktoré sa konali minulý rok v dňoch 5.-12.03.2017. Službu viesť túto obnovu po misiách prijali pátri Peter Hertel C.S.s.R a František Romaňák C.S.s.R. spolu so svojím tímom. Otvorenie a začiatok obnovy bol v utorok pri večernej sv. omši. Témy príhovorov mali misijné zameranie so silnými posolstvami do života každého z nás. Okrem sv. omší a vysluhovania sviatostí sa bratia misionári venovali katechézam pre manželov, mládež a deti. Páter Rastislav nám v stredu v katechéze pre mládež priblížil, aký význam má vo svete a v živote človeka vedomie bezhraničnej

Čítať ďalej

Páter Dr. Jiří Šindelář CSsR (člen provincie Bratislava-Praha) bol v novembri 2017 ustanovený Rakúskou biskupskou konferenciou na päť rokov za „Národného koordinátora pre duchovnú správu česky hovoriacich katolíkov v Rakúsku“. P. Šindelář je vo Viedni už viac než šesť rokov a patrí ku komunite Maria am Gestade. České spoločenstvá existujú vo viacerých rakúskych mestách. Viedeň má aj vlastné školské centrum (materská škola, základná škola, gymnázium). P. Šindelář sa ujíma tejto funkcie po saleziánovi P. Janovi Horákovi SDB, ktorý bol vedúcim viac než dve desaťročia. Správu uverejnila Rakúska biskupská konferencia, informáciu prinesie aj časopis Klemensblätter na začiatku marca. Zdroj: start.redemptoristen.com Preklad: Jana Badurová

Čítať ďalej