Domov2018február (Stránka 5)

Na 11. februára pripadá v kalendári spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Na tento deň totiž pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Svätý  Ján Pavol II.  založil  Svetový deň chorých a jeho slávenie určil práve na sviatok Panny Márie Lurdskej.   Pri tejto príležitosti vám ponúkame záznamy kázní P. Michala Zamkovského a p. Rastislava Dluhého na tému "On chce krížom zmeniť v radosť ľudský bôľ a náreky". Kázne odzneli počas Misií vo svetle Fatimy, ktoré sa konali v októbri 2017 v Bratislave na Kalvárii, na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Kázeň p. Michala Zamkovského Kázeň p. Rastislava Dluhého      

Čítať ďalej

Čo som si za tie roky najviac všimol, je to, že pacienti – zvlášť ti ťažko chorí a zomierajúci – zo všetkého najviac potrebujú lásku. Ak chce niekto pracovať v zdravotníctve bez toho, aby sa rozhodol milovať do krajnosti a úplne sa obetovať, nech tam radšej ani nejde! Raz som si na onkológii všimol pacienta. Chlap okolo štyridsiatky, veľmi nepokojný; aby si neublížil, museli mu priviazať ruky. Spýtal som sa sestričky, čo mu je. „Rakovina hrtanu. Čoskoro zomrie.“ Chvíľu som naňho hľadel a potom som sestričku poprosil, aby ho odviazali. Sadol som si k nemu, chytil za ruku a modlil sa.

Čítať ďalej

Alfonziánska Akadémia (Accademia Alfonsiana) 9. februára 1949 generálny predstavený P. Leonardo Buys zriadil Alfonziánsku Akadémiu. Takto vznikol inštitút, ktorý bol právne súčasťou Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. 25. marca 1957 bola Akadémia oficiálne uznaná Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života ako interná škola morálnej teológie s právom prináležiacim verejným školám. 2. augusta 1960 bola Alfonziánska Akadémia definitívne začlenená medzi fakulty Lateránskej univerzity. Akadémia pomenovaná po sv. Alfonzovi v Ríme je centrom štúdia morálnej teológie. Jej cieľom je vernosť duchu sv. Alfonza, ktorý je učiteľom Cirkvi a patrónom teológov a moralistov. Preto chce slúžiť Cirkvi a byť verná Učiteľskému úradu Cirkvi. Akadémia, ktorú založili redemptoristi, ponúka štúdium

Čítať ďalej

Dnes pripadá spomienka na svätého Hieronyma Emilianiho. Ponúkame vám úryvok z knihy Svätci v milosrdenstve o tomto svätom, ktorý je univerzálnym patrónom sirôt a opustenej mládeže. Svätý Hieronym Emiliani (1481 – 1537) Svätý Hieronym Emiliani nie je veľmi známy. Cirkev mu však dala výnimočný titul: Univerzálny patrón sirôt a opustenej mládeže. Bol benátskym šľachticom. Žil v čas, keď jeho rodné mesto i celú Európu ničili hlad a mor. Namiesto toho, aby Hieronym využil svoje šľachtické postavenie a výhodný spoločenský status, započúval sa do „nekonečného náreku chudobných“, v ktorom rozpoznal dar „ľúbeznej Božej príležitosti“ dať už konečne ukrižovanému Ježišovi všetko, čo má. Počas nasledujúcich dní predal všetky svoje gobelíny, koberce

Čítať ďalej