Domov2018február (Stránka 4)

Rodine redemptoristov Redemptoristický misionársky kongres sa uskutočnil v meste Aparecida (Brazília) od 28. januára do 2. februára a jeho téma znela: „Sväté misie: identita redemptoristov vo vychádzajúcej Cirkvi.“ Kongresu sa zúčastnili P. Rogério Gomes, generálny konzultor z Ríma, niektorí (vice) provinciáli, spolubratia všetkých redemptoristických jednotiek v Brazílii a niektoré jednotky organizácií URNALC a URSAL, rehoľní misionári, laickí misionári a redemptoristickí študenti. Vieme, že sme povolaní „nasledovať príklad Ježiša Krista Spasiteľa tak, že budeme ohlasovať Božie Slovo chudobným“ (C. 1) a veríme, že táto kontinuita bude autentickou len vtedy, ak bude mať naše misionárske telo, okrem iných záväzkov, pred očami Ježišov vzor ohlasovania, ktorý budeme nasledovať prostredníctvom Ľudových misií, keď

Čítať ďalej

Počas pôstneho obdobia, ktoré sa dnes začína Popolcovou stredou, budú pátri redemptoristi v kostole sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ulici v Bratislave počas štvrtkov uvažovať nad rôznymi aspektmi sviatosti zmierenia. Vždy počas svätej omše o 18.00 hod. Pátri redemptoristi týmto ponúkajú veriacim možnosť prehĺbiť svoju vieru v Božie odpustenie. Témy úvah o sviatosti zmierenia na jednotlivé dni: 15. 2. STRETNUTIE MILOSTI A HRIECHU 22.2. POKOJ A UZDRAVENIE 1. 3. ODPUSTENIE 8. 3. VYZNANIE HRIECHOV 15. 3. STRETNUTIE HRIEŠNIKA S HRIEŠNIKOM 22. 3. DOZRIEVANIE TS TKKBS

Čítať ďalej

V Suchej nad Parnou sa misie konali od 11. do 19. marca 2017 pod vedením pátrov redemptoristov Ivana Flimela, Viktora Mišutha a Róberta Režného. Program misií bežal súbežne aj v dvoch filiálkach: Zvončín a Košolná. Teraz, 14. februára, na Popolcovú stredu, sa vo farnosti Suchá nad Parnou a dvoch filiálkach začala obnova ľudových misií pod vedením tímu p. Ivana Flimela. Príbuzné články: Misie v Suchej nad Parnou (marec 2017)  

Čítať ďalej

Zamyslime sa nad „informáciami“, s ktorými sa počas dňa stretávame. Máme televíziu, rádio, e-mail, SMS správy a internetové stránky ako Facebook a Twitter. Dosť často vidíme, že ľudia si pri večeri telefonujú, pozerajú stránky na iPade a zároveň pomáhajú deťom s domácimi úlohami. Sme takí zaneprázdnení, že ak sa chceme sústrediť na konkrétny zdroj informácií, musíme sa vzdialiť od mnohých ďalších zdrojov. Vďaka Bohu za Pôstne obdobie! Pozýva nás modliť sa, postiť a dávať almužnu. Ponúka nám príležitosť zjednodušiť si život. Je to istý druh duchovných cvičení, ktoré si môžeme vykonať aj uprostred našich všedných povinností. Pôstne obdobie nám dáva príležitosť

Čítať ďalej