Domov2018február (Stránka 2)

25. februára redemptoristi oslavujú výročie schválenia svojej kongregácie Apoštolskou stolicou (1749). Kongregácia bola založená 9. novembra 1732 v Scale pri Neapole sv. Alfonzom de Liguori (1696-1787). Jej cieľom je nasledovať príklad Ježiša Krista a hlásať radostnú zvesť o hojnom vykúpení najviac duchovne opusteným ľuďom, zvlášť chudobným. Na dosiahnutie tohto cieľa vypracoval zakladateľ špeciálny program ľudových misií. Heslom kongregácie sú slová: „Hojné je u neho vykúpenie“. Odevom redemptoristov je čierny habit opásaný pásom s ružencom a širokým bielym kolárikom na golieri. Po niekoľkých rokoch vedenia ľudových misií a renovácií v rôznych miestach Neapolského kráľovstva a učenia i vysluhovania sviatostí v svojich kostoloch

Čítať ďalej

Farnosť Kramáre sa 10. februára podujala na odvážnu akciu s veľmi chutným záverom. Páter František Skonc zorganizoval so svojimi bratmi redemptoristami farskú zabíjačku. Muži a ženy spolu zápasili v praktických zručnostiach. Ochotných pomocníkov neodradilo ani mrazivé počasie. V kuchyni zachytilo oko foťáku aj Gabiku Kalafusovú, dlhoročnú koordinátorku stránky redemptoristov. Na vytúženú hostinu zavítali v sobotu popoludní ľudia z farnosti a ich priatelia – mladí, tí, ktorí sa cítili duchom mladí, a rodiny. V priestoroch fary bola doslova voňavá klobásová atmosféra. Ďakujeme všetkým, ktorí pridali ruku k dielu, ale aj tým, ktorí sa nechali pohostiť a vytvorili priateľskú atmosféru. Autor článku a fotografií: Klára Živčáková

Čítať ďalej

Redemptoristi v spolupráci so spoločenstvom Shekinah organizujú vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici počas pôstu kurz Nasleduj Krista, ktorého cieľom je prehĺbiť svoj vzťah s Bohom. Na kurz sa prihlásilo 80 účastníkov vo veku od 19 do 78 rokov z rôznych farností aj z okolia Banskej Bystrice. Po spoločnej modlitbe a prednáške sú účastníci rozdelení do 10 skupiniek podľa veku, aby mohli diskutovať na danú tému. Asi polovica účastníkov absolvovala minulý rok v pôste kurz Objav Krista, ostatní sú noví. Stretávame sa každý pondelok večer v kostole v Radvani a už teraz sa tešíme na celodennú duchovnú obnovu, ktorá bude v

Čítať ďalej

Dnes si pripomíname výročie narodenia (23. februára 1881) blahoslaveného Tita Brandsmu, holandského karmelitánskeho kňaza, ktorý vystúpil proti nacizmu a bol uväznený v koncentračnom tábore Dachau, kde v roku 1942 zomrel. Svätý pápež Ján Pavol II. ho v roku 1985 beatifikoval ako mučeníka pre vieru. Ponúkame vám úryvok z našej knihy Svätci v milosrdenstve (s. 61-64): Silný a milosrdný „otec“ Blahoslavený Titus Brandsma Podobenstvo o milosrdnom otcovi, ktorý víta svojho márnotratného syna, asi pozná každý. V kresťanských dejinách sa totiž vyrozprávalo a zopakovalo mnohokrát. Teraz by sme však radi opísali skutočný historický príklad tohto podobenstva. V nasledovnom príbehu je otcovstvo zhustené do skutku milosrdného „uzdravenia“ stratenej duše, ktorá sa

Čítať ďalej