Domov2018február

Na začiatku marca 2017 sa vo farnosti Sereď konali ľudové misie pod vedením tímu p. Petra Hertela. Dnes, takmer po roku, začína vo farnosti sv. Jána Krstiteľa v Seredi obnova misií, opäť s tímom p. Hertela. Trvať bude do 25. februára.   Misie v Seredi (2017)

Čítať ďalej

8. februára zaplnilo Aulu Jána Pavla II. približne 200 študentov KU. Prednášky a semináre, čiže vysokoškolskú rutinu, vystriedala duchovná obnova. Študentom prišlo slúžiť spoločenstvo Rieka Života pod vedením pátra Rastislava Dluhého, ktorý je mimochodom bývalým úspešným doktorandom Katedry žurnalistiky FF KU. „Ako kráčať s Bohom uprostred tohto sveta? Kým je pre mňa Pán Boh a prečo stojí za to žiť život spolu s ním?“ Na túto tému odznelo niekoľko svedectiev, ktoré, verím, boli pre poslucháčov povzbudením. Mladí mali ďalšiu šancu rozhodnúť sa v srdci pre Krista. Svoje otázky, trápenia, sny a túžby mohli Bohu vyspievať pri modlitbe chvál. „Chvála hudbou?“ Hudobníci z Rieky

Čítať ďalej

Dnes, v prvú pôstnu nedeľu, môžeme na sv. omšiach v druhom čítaní počuť tieto slová z 1. Petrovho listu: "Milovaní, Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení

Čítať ďalej