Domov2018január (Stránka 7)

Svätá stolica vymenovala komisára pre Sodalitium Christianae Vitae, peruánsku spoločnosť apoštolského života. Vatikánska Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v stredu vydala dekrét, v ktorom vymenúva za apoštolského komisára – vyslanca – redemptoristu Noela Antonia Lodoña. Ten bude dohliadať na peruánsku spoločnosť apoštolského života Sodalitium Christianae Vitae. Toto spoločenstvo momentálne prežíva vnútornú krízu, pretože jej zakladateľ bol obvinený zo psychického a sexuálneho zneužívania. Vo vyhlásení Tlačového úradu Svätej stolice sa uvádza, že pápež František si pozorne všímal všetky informácie, ktoré už niekoľko rokov dostával o tomto spoločenstve. Vyhlásenie pokračuje slovami, že Svätý Otec „venoval osobitnú pozornosť závažným informáciám ohľadom

Čítať ďalej

12. januára si pripomíname narodenie blahoslaveného Gašpara Stanggassingera. Prinášame vám príbeh tohto blahoslaveného z knihy Svetlá pre biednych, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Kto je blahoslavený Gašpar Stanggassinger? Je na ňom niečo, čo by nás mohlo fascinovať, strhnúť, nadchnúť? Čo nám táto postava hovorí? Mohli by sme si položiť mnoho podobných otázok. Gašpar bol mladý Bavor, ktorý od detstva miloval Krista a vždy mu chcel zostať verný. Aj keď nebol najlepším žiakom, zvládol celú intelektuálnu formáciu, ktorá sa vyžadovala pre prijatie kňazskej vysviacky. Stanggassinger bol kresťanom, ktorý hľadal to, „čo je hore“, a ktorý vnímal aj to, čo

Čítať ďalej

Pri príležitosti 199. výročia narodenia blahoslaveného Františka Xaverského vám prinášame jeho príbeh publikovaný v knihe Svetlá pre biednych, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. František Xaverský Seelos sa narodil 11. januára 1819 vo Füssene v Bavorsku ako syn Magnusa a Františky rod. Schwarzenbachovej. Mal ešte jedenásť súrodencov. Františka pokrstili v deň narodenia vo farskom Kostole svätého Magnusa. Otec, obchodník s textilom, bol v tomto kostole od roku 1830 kostolníkom. Františka poznali ako veselého chlapca, láskavého a milé- ho, ktorý rád žartoval v rodine aj s priateľmi. V čase karnevalu si füssenské deti nasadzovali masky a vystrájali obyvateľom dediny všelijaké

Čítať ďalej

11. januára 2018 uplynie 199 rokov od narodenia blahoslaveného Františka Seelosa, ktorý za brehmi Atlantiku pôsobil po boku sv. Jána Neumanna a sám si vyslúžil chýr svätosti. Ponúkame preklad jedného článku, ktorý bol pred niekoľkými rokmi publikovaný v Seelos Center News. Zmysel pre humor blahoslaveného Františka Xavera Seelosa „Nemecký vtip je vážna vec,“ vyhlásil Mark Twain. Ale Twain nikdy nemal to potešenie stretnúť sa s Františkom Xaverom Seelosom! Otec Neithart napísal, že „celá Seelosova osobnosť bola stelesnením tirolskej veselosti a bavorskej charakternosti a spájala sa v ňom zbožná povaha oboch národov“. Neithart na inom mieste poznamenáva, že otec Seelos bol „dušou každej konverzácie“. „Počas hodín ticha nielenže nikdy zbytočne neprehovoril, ale

Čítať ďalej