Domov2018január (Stránka 7)

Pri príležitosti 199. výročia narodenia blahoslaveného Františka Xaverského vám prinášame jeho príbeh publikovaný v knihe Svetlá pre biednych, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. František Xaverský Seelos sa narodil 11. januára 1819 vo Füssene v Bavorsku ako syn Magnusa a Františky rod. Schwarzenbachovej. Mal ešte jedenásť súrodencov. Františka pokrstili v deň narodenia vo farskom Kostole svätého Magnusa. Otec, obchodník s textilom, bol v tomto kostole od roku 1830 kostolníkom. Františka poznali ako veselého chlapca, láskavého a milé- ho, ktorý rád žartoval v rodine aj s priateľmi. V čase karnevalu si füssenské deti nasadzovali masky a vystrájali obyvateľom dediny všelijaké

Čítať ďalej

(Marawi, Filipíny) – Tieto Vianoce postihli v Marawi na Filipínach masívne záplavy a zosuv pôdy v dôsledku tropickej búrky Vinta 14 850 rodín. SERVE a Dublinská provincia redemptoristov poskytujú základné potraviny a zdravotnú starostlivosť viac ako 1500 rodinám, ktoré boli postihnuté búrkou. Príbeh SERVE je úzko spojený s významným záväzkom  írskych redemptoristov,  venovať sa práci s mladými dospelými. Írski redemptoristi majú dlhú tradíciu v zahraničnej misii a pracujú so slabými a opustenými komunitami. Táto tradícia misie a súvisiaca angažovanosť zdrojov a energie pri práci s mladými dospelými inšpirovala organizáciu SERVE k iniciatíve. SERVE je rozvojová a dobrovoľnícka organizácia, ktorá sa zaviazala bojovať proti chudobe vo

Čítať ďalej

Dnes, 8. januára 2018, prvýkrát slávime sviatok bl. Titusa Zemana, saleziánskeho kňaza a mučeníka. Po tom, ako komunistický režim v roku 1950 zrušil mužské kláštory, Titus Zeman zorganizoval a viedol tri ilegálne prechody do Talianska. Pri nich sprevádzal mladých saleziánskych študentov teológie, aby tam mohli doštudovať a stať sa kňazmi. Na Titusa Zemana veľmi doľahli udalosti barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950. Vtedy bol na fare v Šenkviciach. Trápilo ho pomyslenie, čo je so spolubratmi a rozmýšľal, ako by im pomohol. Začal sa zaoberať myšlienkou ilegálne odviesť mladých spolubratov a bohoslovcov do Turína. V lete 2. júla 1950 (2 a pol mesiaca od barbarskej noci!)

Čítať ďalej

(Goa, India) – V roku 2008 bola otvorená Národná otvorená škola Loyola. Pod patronátom Nadácie Nano Nagle School (TNNS) sa stará o deti, ktoré pochádzajú zo slabších pomerov. Nachádza sa v dedinke Shirvodem, v blízkosti mesta Margao v indickej oblasti. Víziou školy je zabezpečiť stredné vzdelanie v angličtine pre deti z ulíc a zo slumov. Takýmto spôsobom sú deti chránené aj od detskej práce a zneužívania.     Úloha redemptoristov (Viceprovincia Majella) Provincia zabezpečuje celoročný rozpočet školy. Formačná komunita vo Varca, v regióne Goa, vo svojej službe migrantom pracuje na tomto projekte. Do projektu sú zapojení aj bohoslovci - študenti filozofie a komunita redemptoristov.

Čítať ďalej