Domov2018január (Stránka 5)

Na 3. január pripadá spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš. Ponúkame Vám úvahu a modlitbu z knižky Vianočná novéna od nášho zakladateľa Alfonza Mária de´Liguori, ktorá vyšla v našom vydavateľstve. Ježišovo meno je božské. Boh ho Márii oznámil prostredníctvom archanjela Gabriela: A dáš mu meno Ježiš (Lk 1, 31). Ježiš je meno, ktoré je nad každé iné meno (Flp 2, 9) a jedine v tomto mene možno dosiahnuť spásu: Niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení (Sk 4, 23). Toto slávne meno Duch Svätý prirovnáva k oleju: Jak olej rozliaty je tvoje meno (Pies 1, 3).

Čítať ďalej

3. januára si pripomíname výročie narodenia sv. Damiána de Veuster. Prinášame vám text o tomto svätom z kapitoly Milosrdenstvo pre najúbohejších z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve. V roku 1865 sa v Molokai, skalnatom a holom výbežku jedného z Havajských ostrovov, vytvorila strašná kolónia malomocných. V tom čase sa malomocenstvo nedalo liečiť, a tak tí, ktorí sa nakazili touto chorobou, boli posielaní na toto miesto, kde mali dožiť v úplnej a ustavičnej izolácii. Každý mesiac prišla ďalšia loď a vysadila ďalších chorých, ktorí tam boli privezení aj proti svojej vôli. Tento ostrov mal výrečné mená ako „peklo živých“ či dokonca „pohrebisko živých“. Tie len dokazovali,

Čítať ďalej

Dnes, v deň spomienky na biskupa a učiteľa Cirkvi svätého Bazila Veľkého, ponúkame text, ktorý je súčasťou našej publikácie Žiť tajomstvá - Príručka pre nedokončených kresťanov, str. 33-41. Životopis hovorí o svätom Bazilovi a jeho bratovi, svätom Gregorovi Nyssenskom, ďalej nasleduje text samotného svätého Bazila o mystickej tradícii. Svätý Bazil Veľký (330 – 379) a svätý Gregor Nyssenský (335 – 395) boli bratia. Narodili sa v patricijskej rodine, ktorá bola známa svojimi vedeckými úspechmi a hlbokou svätosťou. Starú mamu z otcovej strany si uctievali ako svätú. Stará mama z matkinej strany zomrela ako mučenica. Z desiatich súrodencov v rodine sa traja stali biskupmi a traja sa dnes uctievajú ako svätí. Kresťanstvo po

Čítať ďalej