Domov2018január (Stránka 4)

84-ročný biskup - redemptorista zohral vedúcu úlohu medzi thajskými biskupmi  (Udon Thani, Thajsko) – 84-ročný emeritný biskup z thajskej diecézy Udon Thani Diocese, George Yod Phimphisan CSsR, zomrel 18. decembra v nemocnici (Aek Udon International Hospital) na následky krvácania do mozgu. Mozgovú príhodu utrpel doma 15. decembra.     Narodil sa 19. januára 1933 v Bangkoku. Bol prvým Thajčanom, ktorý vstúpil k redemptoristom a stal sa prvým thajským biskupom v severovýchodnej diecéze Udon Thani Diocese v roku 1975. Bol predsedom a členom mnohých komisií Katolíckej biskupskej konferencie Thajska a tiež členom Federácie ázijských biskupských konferencií (Fabc). Bol predsedom Kancelárie spoločenských komunikačných prostriedkov pri Federácii ázijských

Čítať ďalej

Ako nás poteší, keď sa v druhej kapitole Matúšovho evanjelia zjavia na obzore traja mudrci. Konečne sa narodil Spasiteľ sveta, vtelený Boh! Stala sa najdôležitejšia udalosť v dejinách! A hoci Ježiš prišiel medzi nás skôr ako tajný agent než ako dobyvačný hrdina, bolo správne a vhodné, že táto zvláštna výprava mala privítať novonarodeného kráľa. Možno sa tak ako ja cítite zaviazaní týmto "mudrcom od Východu" pri čítaní jedinej dvanásťveršovej zmienke o nich v Písme. Sú ako cudzinci, ktorý prejdú kilometre navyše, len aby pomohli niekomu, koho milujete, keď to nemôžete urobiť vy. Ako keby nás zastúpili.   Vzory a priekopníci Matúš predstavuje mudrcov ako

Čítať ďalej

Ponúkame list od nášho Generálneho predstaveného vdp. Michaela Brehla, CSsR, ktorý napísal pri príležitosti 200. výročia narodenia sv. Jána Neumanna. Drahí spolubratia, sestry a laickí spolupracovníci, pozdravujem vás v mene Ježiša Krista, ktorý nás povoláva, aby sme s radosťou hlásali evanjelium opusteným a chudobným, stále novým spôsobom! Písem vám list, aby sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Jána Nepomuka Neumanna. Narodil sa 28. marca 1811 v Prachaticiach, v Čechách. Pápež Pavol VI. vo svojej kázni v deň blahorečenia Jána Neumanna zhrnul jeho život niekoľkými významnými slovami: Bol blízko chorých, vedel dobre pracovať s chudobnými, bol priateľom hriešnikov a dnes je slávou všetkých prisťahovalcov,  z

Čítať ďalej