Domov2018január (Stránka 2)

14. januára si pripomíname 104 rokov od vyhlásenia sv. Klementa za patróna Viedne.  Žil v období, ktoré sa až tak nelíšilo od našej doby. Založil Kongregáciu v Poľsku v búrlivých časoch, dva roky pred vypuknutím Francúzskej revolúcie. Bol to čas drastických zmien európskeho kontinentu. Založil Kongregáciu na pôde Severnej Európy. Všetky komunity, ktoré založil, boli medzinárodné. Spájali členov rôznych jazykov a kultúr, Poliakov, Francúzov, Nemcov, Čechov, Rakúšanov, Švajčiarov a Belgičanov. Sníval o misionárskej činnosti aj na vzdialenejších miestach – v Rumunsku, Juhoslávii, v Ruskom impériu a dokonca aj v Kanade. Počas jeho života nebolo možné úspešne založiť Kongregáciu v Severnej Európe s kanonickou štruktúrou, ktorá by zabezpečila jej prežitie. Kvôli tejto situácii bolo prvoradým

Čítať ďalej

Svätá stolica vymenovala komisára pre Sodalitium Christianae Vitae, peruánsku spoločnosť apoštolského života. Vatikánska Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v stredu vydala dekrét, v ktorom vymenúva za apoštolského komisára – vyslanca – redemptoristu Noela Antonia Lodoña. Ten bude dohliadať na peruánsku spoločnosť apoštolského života Sodalitium Christianae Vitae. Toto spoločenstvo momentálne prežíva vnútornú krízu, pretože jej zakladateľ bol obvinený zo psychického a sexuálneho zneužívania. Vo vyhlásení Tlačového úradu Svätej stolice sa uvádza, že pápež František si pozorne všímal všetky informácie, ktoré už niekoľko rokov dostával o tomto spoločenstve. Vyhlásenie pokračuje slovami, že Svätý Otec „venoval osobitnú pozornosť závažným informáciám ohľadom

Čítať ďalej

12. januára si pripomíname narodenie blahoslaveného Gašpara Stanggassingera. Prinášame vám príbeh tohto blahoslaveného z knihy Svetlá pre biednych, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Kto je blahoslavený Gašpar Stanggassinger? Je na ňom niečo, čo by nás mohlo fascinovať, strhnúť, nadchnúť? Čo nám táto postava hovorí? Mohli by sme si položiť mnoho podobných otázok. Gašpar bol mladý Bavor, ktorý od detstva miloval Krista a vždy mu chcel zostať verný. Aj keď nebol najlepším žiakom, zvládol celú intelektuálnu formáciu, ktorá sa vyžadovala pre prijatie kňazskej vysviacky. Stanggassinger bol kresťanom, ktorý hľadal to, „čo je hore“, a ktorý vnímal aj to, čo

Čítať ďalej

Pri príležitosti 199. výročia narodenia blahoslaveného Františka Xaverského vám prinášame jeho príbeh publikovaný v knihe Svetlá pre biednych, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. František Xaverský Seelos sa narodil 11. januára 1819 vo Füssene v Bavorsku ako syn Magnusa a Františky rod. Schwarzenbachovej. Mal ešte jedenásť súrodencov. Františka pokrstili v deň narodenia vo farskom Kostole svätého Magnusa. Otec, obchodník s textilom, bol v tomto kostole od roku 1830 kostolníkom. Františka poznali ako veselého chlapca, láskavého a milé- ho, ktorý rád žartoval v rodine aj s priateľmi. V čase karnevalu si füssenské deti nasadzovali masky a vystrájali obyvateľom dediny všelijaké

Čítať ďalej