Domov2018

Medzi USA a Mexikom, medzi židmi a moslimami a napokon aj medzi Tureckom a Sýriou, aj vinou Európskej únie vládne strach: využíva sa, aby sa zakryli krivdy a násilie a chránili sa ekonomické záujmy bohatých.  „Bohatšie národy sú povinné, nakoľko je to možné, prijať cudzincov hľadajúcich bezpečnosť a prostriedky na živobytie, ktoré nemôžu nájsť vo svojej pôvodnej vlasti.“ (KKC 2241) Keď 9. novembra 1989 padol múr, ktorý oddeľoval Západný Berlín od Východného Berlína, zdalo sa, že železnú oponu môžeme konečne zaradiť do svojich spomienok ako nočnú moru, ktorá už pominula. Namiesto toho nám udalosti posledných rokov ukázali, že sme schopní postaviť ďalšie múry,

Čítať ďalej

26. mája 1839 bol svätorečený zakladateľ redemptoristov sv. Alfonz Mária de Liguori. Jeho postoje a témy, ktorým sa venoval vo svojej dobe ako kazateľ a spisovateľ, veľmi pripomínajú súčasného pápeža Františka. Nad touto podobnosťou sa zamýšľal taliansky redemptorista P. Alfonzo V. Amarante, profesor na Akadémii Alfonsiana v Ríme: Ak encykliku Lumen fidei napísanú pápežom Františkom nazvali dielom štyroch rúk, kvôli príspevku Benedikta XVI., apoštolská exhortácia Evangelii gaudium je istotne programovým manifestom Svätého Otca Františka. Pri pozornom čítaní tohto dokumentu v ňom možno nájsť kľúčové slovo „radosť.“ Pápež ho v dokumente použil až 59 -krát. Svätý Otec František tým chcel povedať, že chce

Čítať ďalej

V nedeľu, 20. mája 2018, sa pod vedením tímu P. Michala Zamkovského začali ľudové misie vo farnosti Hriňová. Trvať budú do nedele, 27. mája. Všetkých srdečne pozývame. Farnosť Hriňová v TV Lux       To, že vo farnosti práve prebiehajú ľudové misie, sa v pondelok 21.5. mohli dozvedieť aj žiaci oboch základných škôl v Hriňovej. Program pre nich pripravili laickí misionári zo spoločenstva Shekinah pod vedením p. Jozefa Mihoka. Deti boli pozvané aj na ďalší program misií v kostole - detské sv. omše, sv. spoveď a stretnutie s mládežou.   Príbuzné články: Misijný plán 2018 Horné Obdokovce (január/február 2018) Misie Veľký Šariš (február 2018) Misie vo farnosti

Čítať ďalej

Keď matka objíme svojho syna, jej objatie je viditeľným a hmatateľným prejavom jej lásky voči nemu. Svojmu synovi ním hovorí: „Ľúbim ťa.“ Keď študent medicíny ukončí školu, diplom, ktorý dostane, je viditeľným a hmatateľným znakom pravdy, ktorú inak nevidno. Tento diplom všetkým hovorí: „Tento človek má dostatočné vzdelanie a skúsenosti na to, aby začal pracovať ako lekár.“ Na tomto obraze môžeme pochopiť, ako Duch Svätý účinkuje vo sviatostiach. Všetkých sedem sviatostí využíva viditeľné veci: vodu, olej a soľ pri krste, chlieb a víno pri Eucharistii, vkladanie rúk a krizmu pri birmovaní. Všetko sú to viditeľné znaky, ktoré hovoria o vnútornom účinkovaní Ducha Svätého v našom živote. Tieto znaky sa však mocou

Čítať ďalej