Domov2017december (Stránka 6)

Na pozvání P. Jana Sokulského navštívil naši komunitu redemptoristů a farnost Tasovice P. Jan Kuník, kterého jsme požádali, aby vedl adventní duchovní obnovu pro nás i ostatní věřící. P. Kuník pozvání přijal a tak i vám můžeme zprostředkovat slova povzbuzení k závěru adventu. Duchovní obnova se konala 9.12 - 10.12.2017 v Tasovicích. Více ZDE. Souvisejíci články: FRÝDEK Pouť rodin (Frýdek) Príprava pred 1 sv. Prijímaním (Frýdek) Putovná ikona vo Frýdku 24 hodín pro Pána Plán akcií farnosti Frýdek SVATÁ HORA Kurz ikonopisu pro pokročilé na Svaté Hoře (2017) Pripravovaná výstava o požiari na Sv. Hore Svatá Hora v TV NOE (2017) Svatohorské zvony Exercície na Sv. Hore (máj 2017)

Čítať ďalej

Páter Peter Slobodník CSsR a páter Jozef Mihok CSsR spolu s laikmi zo spoločenstva Maranatha (Prešov) a Shekinah (BB) viedli v dňoch 1. - 10. 12 duchovnú obnovu pre farnosť v meste Karaganda v Kazachstane. Svedectvo Janky Mackovej zo spoločenstva Shekinah: "Počas desiatich dní strávených v Kazachstane, v meste Karaganda, sme mohli slúžiť mnohým ľuďom, ktorí majú za sebou veľmi ťažké veci. Rozvrátené rodiny, alkoholizmus, okultizmus - to sú rany, ktoré si mnohí nesú so sebou, a napĺňajú ich beznádejou a pocitom bezmocnosti. Videli sme, čo môže spôsobiť komunistická ideológia a ateizmus celým národom - mesto Karaganda vyrástlo na uhoľných baniach, v

Čítať ďalej

V sobotu večer 16. decembra sme mali vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici adventnú duchovnú obnovu, ktorú viedol páter Jozef Mihok a spoločenstvo Shekinah. Cez slovo, scénku a svedectvá sme sa zamýšľali nad tým, či sme si už nezvykli na temnotu, v ktorej neraz žijeme a či vôbec túžime po svetle, ktoré nám chce priniesť Ježiš. Počas adorácie sme zvolaním - "Príď, Pane Ježišu!" pozývali Krista do našich vlastných životov, ale aj do našich rodín, mesta a celého sveta. Takto sme sa ako farnosť mohli pripraviť na slávenie prichádzajúcich vianočných sviatkov. Za spoločenstvo Shekinah Jana Macková

Čítať ďalej

(Prati, Rome) V rímskom redemptoristickom dome  San Gioacchino sa 16. decembra uskutočnilo stretnutie  Formačného sekretariátu Konferencie Európa. Na stretnutí sa zúčastnili doterajší koordinátor Konferencie P. Jacek Zdrzałek, novovymenovaný koordinátor P. Johannes Römelt, P. Václav Hypius zastupujúci Generálny sekretariát pre formáciu a členovia európskeho sekretariátu, P. Ronald McAinsh, P. Metod Lukačik a P. Maurizio Iannuario. Podstatnou náplňou zasadania bolo plánovanie stretnutia formátorov, ktoré sa uskutoční v Trois-Epis od 10. do 12. apríla 2018. Mesiac obnovy pred doživotnými sľubmi v roku 2018 bude vo Ľvove. Tento čas bude tiež príležitosťou obnovy a formácie pre redemptoristov do 10 rokov od prechodu do služby. Ronald J. McAinsh, C.Ss.R. Zdroj Preklad (c) Komunikačný tím redemptoristov Bratislava -

Čítať ďalej