Domov2017december (Stránka 5)

Svätý Alfonz svoj nový Inštitút zasvätil pod ochranu Panny Márie Nepoškvrnene počatej. Bol hlboko presvedčený o tom výnimočnom privilégiu Márie, ktoré jej bolo udelené preto, aby ju pripravilo byť nepoškvrnenou svätyňou Ducha Svätého a Božou Matkou. Zároveň pevne veril, že toto privilégium jej bolo dané ako znamenie nádeje pre nás. Ona od samotného začiatku získala to, čo my máme nádejou dostať – copiosa redemptio, hojné vykúpenie. Milosť vykúpenia chránila Máriu pred pádom. Nás milosť vykúpenia môže pozdvihnúť po páde. Nepoškvrnené počatie jednoznačne ukazuje na to, čo Boh môže urobiť s našou krehkou a zranenou ľudskou prirodzenosťou. Mária je vykúpená, podobne ako my.

Čítať ďalej

Od 27. júna 2016 do 27. júna 2017 slávili redemptoristi Misionársky rok Matky ustavičnej pomoci. Po Jubilejnom roku, ktorý bol oslavou 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci, redemptoristi sa snažili s novým nasadením urobiť Máriu známou pri svojom ohlasovaní. V tomto misionárskom roku putovala do rehoľných kostolov a kaplniek redemptoristiek a redemptoristov ikona Matky ustavičnej pomoci, ktorú požehnal pápež František na Námestí svätého Petra v Ríme. Dňa 27. júna, na slávnosť Matky ustavičnej pomoci, TV LUX vysielala v premiére nový dokumentárny filmIkona Lásky. Redemptoristi ho často používajú aj na svojich misiách. V uplynulom roku sa veriaci na Slovensku

Čítať ďalej

6. decembra na deň sv. Mikuláša v závere večernej svätej omše p. Jozef Jackanin oznámil, že sa Mikuláš možno zastaví aj v kostole sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ulici v Bratislave. A tak deti spolu s rodičmi nadšene očakávali jeho príchod. Nakoniec Mikuláš predsa len prišiel. Po krátkom rozhovore so všetkými deťmi porozdával darčeky, spoločne sa s deťmi  pomodlil i zaspieval. Foto: Pavel Kováč Všetky fotografie nájdete TU    

Čítať ďalej

  MAGS GARGAN rozoberá neustálu popularitu farských misií. Farské misie boli spoločným znakom írskej cirkvi až do šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia a mnohí ľudia si pod pojmom “misie” predstavia starý stereotypný obraz kritického prísneho kazateľa. Avšak dnešné farské misie sú pokojnejšou verejnou udalosťou a hoci už sú menej bežné, stale priťahujú masy ľudí a sú možno práve tým, čo potrebujú sklesnutí katolíci na posilnenie ich viery. Tradičné farské misie spočívali v umiestnení niekoľkých kňazov do istej farnosti na obdobie povedzme dvoch mesiacov, aby kázali a vyučovali ľudí, a tak posilnili ich vieru. Živé, temperamentné kázanie je významným faktorom aj v dnešných misiách, no tie

Čítať ďalej