Domov2017december (Stránka 2)

V priebehu dňa vidíme tisícky vecí: budovy, stromy, autá, našu rodinu, kolegov, obrázky na počítači aj v televízii. Náš zrak nám pomáha oceniť krásu Božieho stvorenia. Pomáha nám dostať sa tam, kam chceme, a chráni nás pred nárazom do predmetov alebo pred pádom zo schodov. A to všetko vďaka tomu, že vidíme nespočetne veľa vecí. No keď sa nás Panna Mária pýta: „Vidíš to, čo vidím ja?“, myslí tým niečo iné. Pýta sa nás, či hľadíme za to, čo je viditeľné na prvý pohľad, či vidíme to, čo je duchovné. A spolu so svätým Pavlom sa za nás modlí: „Nech [Boh]

Čítať ďalej

V súčasnosti (k 1. januáru 2016) sa Konferencia redemptoristov Európy skladá z 15 jednotiek – 12 provincií (Rím, Neapol, Madrid, Lisabon, Dublin, Londýn, Svätý Klement, Viedeň-Mníchov, Francúzsko, Varšava, Praha, Ľvov), dve viceprovincie (Bratislava a Michalovce) a Región Svätého Gerarda. Je jedna medziprovinciálna komunita v Tirane v Albánsku a jedna komunita priamo závislá od Generálneho vedenia v Namur v Belgicku. Do KRE patrí 1416 redemptoristov. Tu je ich počet v jednotlivých jednotkách: Varšava – 356, Svätý Klement – 196, Madrid – 141, Ľvov – 113, Dublin – 107, Viedeň-Mníchov – 106, Francúzsko – 96, Neapol – 68, Rím – 45, Bratislava – 45,

Čítať ďalej

Homília Cyrila Vasiľa, ktorú predniesol na sviatok blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku. Je o zvrhlých ideológiách včerajška aj dneška, o spravodlivosti aj odpúšťaní. Spomienky na mučeníkov patria k najstarším prejavom kresťanského kultu svätých. Mená mučeníkov prvotnej cirkvi neraz spolu aj so zápisnicami z ich procesov patria v dejinách cirkvi k najcennejším pamiatkam. Mučeníci cez svoju smrť, ba práve vo svojej smrti, potvrdili svoju vieru v život, vo večný život, vieru v Kristom už uskutočnené a nám prisľúbené zmŕtvychvstanie, ako otvorenie cesty k novému a večnému životu. Slová „verím vo vzkriesenie tela a v život večný“ neboli pre nich bezducho recitovanou formulkou, ale vyjadrením najhlbšej istoty,

Čítať ďalej

3.– 12. septembra 2017 sa v Ľvove (Briukovychi) uskutočnila synoda biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGCC). Vzhľadom na úctu veriacich Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi k Matke ustavičnej pomoci, zaviedla synoda biskupov sviatok Matky ustavičnej pomoci a jeho slávenie ustanovila na prvú júlovú nedeľu. [caption id="attachment_15825" align="alignnone" width="231"] Jeho Blaženosť Sviatoslav, väčší arcibiskup kyjevsko-haličský[/caption] Vyhlásenie sviatku Matky ustavičnej pomoci pre Ukrajinskú gréckokatolícku cirkev Jeho Blaženosť Sviatoslav, väčší arcibiskup kyjevsko-haličský, jedenásteho decembra 2017 vydal oficiálne vyhlásenie, že Ukrajinská gréckokatolícka cirkev bude každoročne prvú júlovú nedeľu sláviť sviatok Matky ustavičnej pomoci. Rozhodnutie zaviesť celosvetovo v rámci UGCC sviatok Matky ustavičnej pomoci, spravil väčší arcibiskup spolu s ostatnými biskupmi, zhromaždenými na synode, v septembri 2017. Bolo

Čítať ďalej