Domov2017november (Stránka 8)

Austrálsky redemptoristický biskup Paul Bird sa na internetovej stránke Katolíckej cirkvi v Austrálii www.catholic.org.au krátko zdôveril aké to je byť biskupom redemptoristom. Je jedným z vyše 50 biskupov redemptoristov.      Bol som požiadaný o niekoľko úvah o tom aké to je byť redemptoristom a zároveň biskupom. V prvom rade by som chcel ponúknuť zopár postrehov o tom ako to, že som sa stal biskupom, ovplyvnilo môj vzťah ku kongregácii redemptoristov. Niekoľko mesiacov po biskupskej vysviacke sa ma jeden z mojich spolubratov redemptoristov opýtal, ako vnímam ten prechod z redemptoristickej komunity do života biskupa, ktorý už takúto komunitu vlastne nemá. Odpovedal som, že

Čítať ďalej

Pozrite si svedectvo brata Larryho Lujana, ktorý patrí do Denverskej provincie o tom, ako a prečo sa stal bratom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa a prečo je povolanie rehoľného brata v dnešnej Cirkvi dôležité. https://www.youtube.com/watch?v=CwDtt31834E&feature=youtu.be Príbuzné články: Viac o rehoľných bratoch – redemptoristoch nájdete TU. Viac o slovenských bratoch redemptoristoch, ktorí pôsobili v zahraničí nájdete TU. Príbeh vietnamského brata Marcela Vana, ktorý je v procese blahorečenia nájdete TU.

Čítať ďalej

Ponúkame príhovor generálneho predstaveného P. Michaela Brehla. Odznel pred koncom XXV. generálnej kapituly, v posledný deň Roku milosrdenstva, na slávnosť Krista Kráľa v Bangkoku. Ponúkame prepis príhovoru aj videozáznam s titulkami. https://www.youtube.com/watch?v=W1unXjOj_PU Drahí bratia a sestry v Kristovi, som nesmierne rád, že spoločne slávime svätú omšu na záver tohto nádherného Jubilejného roka milosrdenstva tu, v Bangkoku,  v Kostole najsvätejšieho Vykupiteľa. Je s nami  aj pápežský nuncius, teda zástupca nášho Svätého Otca Františka. Sú tu mnohí bratia redemptoristi z celého sveta. Tiež naše sestry redemptoristky a veľké množstvo laických misionárov, ktorí s nami spolupracujú pri ohlasovaní dobrej noviny milosrdenstva a vykúpenia. My, redemptoristi misionári, kňazi, bratia, sestry, laici vieme, že milosrdenstvo a vykúpenie sú

Čítať ďalej

Provinciálna kapitula provincie St. Clemens, ktorá sa konala v októbri 2017, uvoľnila zo služby dvoch svojich členov, ktorí boli vymenovaní generálnym predstaveným P. Michaelom Brehlom za koordinítorov konferencií. Na záverečnom zasadnutí poďakoval vikár provinciála P. Jan Hafmans provinciálovi P. Johannesovi Römeltovi za spôsob, akým v posledných siedmich rokoch viedol každoročné kapituly. P. Dr. Johannes Römelt bol s účinnosťou od 1. januára 2018 vymenovaný za nového koordinátora konferencie redemptoristov Európy. Zároveň P. Zéphyrin Luyila Ndongala, Viceprovinciál našej  viceprovincie Matadi (Kongo) prevezme rovnaký úrad pre konferenciu Afriky a Madagaskaru. Na provinciálnej kapitule bol ako viceprovinciál sedem rokov. Koordinátori na seba berú dôležitú úlohu pri rozvoji a novom

Čítať ďalej