Domov2017november (Stránka 8)

Záznamy príhovorov pátrov redemptoristov z Misií vo svetle Fatimy, ktoré sa konali v Bratislave v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárií od 6. októbra do 13. októbra 2017 (TV Lux): p. Michal Zamkovský: Poďte ku mne všetci p. Ján Andrejov: Hľa, tvoja Matka p. Michal Zamkovský: Hľa, Tvoja Matka p. Michal Zamkovský: Vás teraz zachraňuje krst p. Rastislav Dluhý: Vás teraz zachraňuje krst p. Rastislav Dluhý: Ak sa neobrátite, neobstojíte p. Václav Hypius: Ak sa neobrátite, neobstojíte p. Rastislav Dluhý: On chce krížom meniť v radosť ľudský bôľ a náreky p. Michal Zamkovský: On chce krížom meniť v radosť ľudský bôľ a náreky   Príbuzné články: Misie vo svetle Fatimy (Bratislava, Kalvária, október 2017) Záznamy

Čítať ďalej

Superior Generalis Rím,   16. október 2017 Prot. No. 0000 188/2017 Sviatok sv. Gerarda Majellu, C.Ss.R. Misionárom redemptoristom, sestrám, laickým misionárom a spolupracovníkom: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA Drahí spolubratia, sestry a bratia vo Vykupiteľovi, 12. novembra 2017 budeme znova sláviť Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Keďže táto každoročná slávnosť spadá na druhú novembrovú nedeľu, je úzko spojená s výročným dňom založenia našej Kongregácie - 9. novembra. Tohto roku to bude 285 rokov. Sv. Alfonz a prví misionári, vedení Duchom Svätým, sa zhromaždili v Scala, aby odpovedali na Božie volanie „nasledovať príklad Vykupiteľa Ježiša Krista, hlásaním Božieho slova chudobným“ (Konš. 1). Táto malá skupina mužov sa

Čítať ďalej

Austrálsky redemptoristický biskup Paul Bird sa na internetovej stránke Katolíckej cirkvi v Austrálii www.catholic.org.au krátko zdôveril aké to je byť biskupom redemptoristom. Je jedným z vyše 50 biskupov redemptoristov.      Bol som požiadaný o niekoľko úvah o tom aké to je byť redemptoristom a zároveň biskupom. V prvom rade by som chcel ponúknuť zopár postrehov o tom ako to, že som sa stal biskupom, ovplyvnilo môj vzťah ku kongregácii redemptoristov. Niekoľko mesiacov po biskupskej vysviacke sa ma jeden z mojich spolubratov redemptoristov opýtal, ako vnímam ten prechod z redemptoristickej komunity do života biskupa, ktorý už takúto komunitu vlastne nemá. Odpovedal som, že

Čítať ďalej

Pozrite si svedectvo brata Larryho Lujana, ktorý patrí do Denverskej provincie o tom, ako a prečo sa stal bratom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa a prečo je povolanie rehoľného brata v dnešnej Cirkvi dôležité. https://www.youtube.com/watch?v=CwDtt31834E&feature=youtu.be Príbuzné články: Viac o rehoľných bratoch – redemptoristoch nájdete TU. Viac o slovenských bratoch redemptoristoch, ktorí pôsobili v zahraničí nájdete TU. Príbeh vietnamského brata Marcela Vana, ktorý je v procese blahorečenia nájdete TU.

Čítať ďalej