Domov2017november (Stránka 7)

Superior Generalis Rím,   16. október 2017 Prot. No. 0000 188/2017 Sviatok sv. Gerarda Majellu, C.Ss.R. Misionárom redemptoristom, sestrám, laickým misionárom a spolupracovníkom: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA Drahí spolubratia, sestry a bratia vo Vykupiteľovi, 12. novembra 2017 budeme znova sláviť Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Keďže táto každoročná slávnosť spadá na druhú novembrovú nedeľu, je úzko spojená s výročným dňom založenia našej Kongregácie - 9. novembra. Tohto roku to bude 285 rokov. Sv. Alfonz a prví misionári, vedení Duchom Svätým, sa zhromaždili v Scala, aby odpovedali na Božie volanie „nasledovať príklad Vykupiteľa Ježiša Krista, hlásaním Božieho slova chudobným“ (Konš. 1). Táto malá skupina mužov sa

Čítať ďalej

Austrálsky redemptoristický biskup Paul Bird sa na internetovej stránke Katolíckej cirkvi v Austrálii www.catholic.org.au krátko zdôveril aké to je byť biskupom redemptoristom. Je jedným z vyše 50 biskupov redemptoristov.      Bol som požiadaný o niekoľko úvah o tom aké to je byť redemptoristom a zároveň biskupom. V prvom rade by som chcel ponúknuť zopár postrehov o tom ako to, že som sa stal biskupom, ovplyvnilo môj vzťah ku kongregácii redemptoristov. Niekoľko mesiacov po biskupskej vysviacke sa ma jeden z mojich spolubratov redemptoristov opýtal, ako vnímam ten prechod z redemptoristickej komunity do života biskupa, ktorý už takúto komunitu vlastne nemá. Odpovedal som, že

Čítať ďalej

Provinciálna kapitula provincie St. Clemens, ktorá sa konala v októbri 2017, uvoľnila zo služby dvoch svojich členov, ktorí boli vymenovaní generálnym predstaveným P. Michaelom Brehlom za koordinítorov konferencií. Na záverečnom zasadnutí poďakoval vikár provinciála P. Jan Hafmans provinciálovi P. Johannesovi Römeltovi za spôsob, akým v posledných siedmich rokoch viedol každoročné kapituly. P. Dr. Johannes Römelt bol s účinnosťou od 1. januára 2018 vymenovaný za nového koordinátora konferencie redemptoristov Európy. Zároveň P. Zéphyrin Luyila Ndongala, Viceprovinciál našej  viceprovincie Matadi (Kongo) prevezme rovnaký úrad pre konferenciu Afriky a Madagaskaru. Na provinciálnej kapitule bol ako viceprovinciál sedem rokov. Koordinátori na seba berú dôležitú úlohu pri rozvoji a novom

Čítať ďalej

Erbilský arcibiskup Bashar Warda sa pre katolícky web Crux vyjadril, že kým špeciálne výhody Trumpovho nového nariadenia pre utečencov platia pre všetky obete ISIS a nielen pre kresťanov, je to pomocou, a že kresťania „oslavovali, keď zvíťazil Trump“ v nádeji, že to bude znamenať koniec americkej nevšímavosti. (Arcibiskup Bashar  Warda je chaldejský katolícky arcibiskup v irackom Erbile a dlhý čas bol hlasom kresťanov na Blízkom východe. Nedávno sa z Erbilu vyjadril pre Crux o kontroverznom nariadení prezidenta Trumpa o utečencoch, vrátane myšlienky zvýhodniť kresťanov a iné minority, ktoré boli obeťami genocídy ISIS.) Keď bolo vydané spomínané nariadenie, bola zrušená vaša nadchádzajúca cesta do Spojených štátov. Čo sa stalo? Hlavným cieľom návštevy bolo

Čítať ďalej