Domov2017november (Stránka 7)

4. septembra bola odvysielaná v TV LUX relácia o dobrom spovedníkovi. Medzi hosťami bol aj Misionár milosrdenstva P. Jozef Mihok. Záznam relácie si môžete pozrieť na tomto odkaze. Príbuzné články: Služba Misionárov milosrdenstva pokračuje Škandál milosrdenstva (záznam duchovných cvičení o milosrdenstve s P. Michalom Zamkovským) Milosrdní ako Otec – (záznam prednášok P. Rastislava Dluhého z Nimnice) Vplyv sv. Alfonza na sv. Jána z Vianney Spovednica nie je vyšetrovacia miestnosť (P. Michal Zamkovský) Milosrdný Boh je pri nás ako Vykupiteľ (Pápež František) Kristus Kráľ - milosrdný Vykupiteľ (Michael Brehl)   Príbuzné články: Shekinah v Sebedraží (máj 2017) Shekinah v Sučanoch (apríl 2017) Shekinah v Pliešovciach (apríl 2017) Objav Krista v Radvani (feb-apríl 2017) P. Mihok s tímom

Čítať ďalej

Keď som hľadal tému Modlitbového denníka na rok 2018, pri modlitbe som vnímal, že ho máme zamerať na nádej. Bolo to niekedy vo februári tohto roku. Tak som si túto tému nosil v srdci, oslovovali ma myšlienky z Písma, ktoré hovorili o nádeji, občas som zachytil, že Svätý Otec sa venuje tejto téme

Čítať ďalej

Záznamy príhovorov pátrov redemptoristov z Misií vo svetle Fatimy, ktoré sa konali v Bratislave v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárií od 6. októbra do 13. októbra 2017 (TV Lux): p. Michal Zamkovský: Poďte ku mne všetci p. Ján Andrejov: Hľa, tvoja Matka p. Michal Zamkovský: Hľa, Tvoja Matka p. Michal Zamkovský: Vás teraz zachraňuje krst p. Rastislav Dluhý: Vás teraz zachraňuje krst p. Rastislav Dluhý: Ak sa neobrátite, neobstojíte p. Václav Hypius: Ak sa neobrátite, neobstojíte p. Rastislav Dluhý: On chce krížom meniť v radosť ľudský bôľ a náreky p. Michal Zamkovský: On chce krížom meniť v radosť ľudský bôľ a náreky   Príbuzné články: Misie vo svetle Fatimy (Bratislava, Kalvária, október 2017) Záznamy

Čítať ďalej

Superior Generalis Rím,   16. október 2017 Prot. No. 0000 188/2017 Sviatok sv. Gerarda Majellu, C.Ss.R. Misionárom redemptoristom, sestrám, laickým misionárom a spolupracovníkom: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA Drahí spolubratia, sestry a bratia vo Vykupiteľovi, 12. novembra 2017 budeme znova sláviť Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Keďže táto každoročná slávnosť spadá na druhú novembrovú nedeľu, je úzko spojená s výročným dňom založenia našej Kongregácie - 9. novembra. Tohto roku to bude 285 rokov. Sv. Alfonz a prví misionári, vedení Duchom Svätým, sa zhromaždili v Scala, aby odpovedali na Božie volanie „nasledovať príklad Vykupiteľa Ježiša Krista, hlásaním Božieho slova chudobným“ (Konš. 1). Táto malá skupina mužov sa

Čítať ďalej