Domov2017november (Stránka 6)

Túto nedeľu redemptoristická rodina na celom svete slávila Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Generálny predstavený p. Michael Brehl nás vyzval, aby sme tento deň využili "kreatívne a radostne". Komunita redemptoristov v Banskej Bystrici-Radvani pozvala dvoch bohoslovcov z Bratislavy, Samuela Opálku (1. ročník) a Lukáša Michaloviča (2. ročník), aby tento deň slávili spolu s farským spoločenstvom a Spoločenstvom Shekinah. Na doobedňajších sv. omšiach slúžili naši bohoslovci ako miništranti a v rámci homílií sa Lukáš podelil so svojím svedectvom o tom, ako postupne prijíma a spoznáva svoje povolanie byť redemptoristom-misionárom. Hovoril o tom, ako pochopil, že misie sú prostriedkom, aby sme každému

Čítať ďalej

Kráčanie s Bohom je kniha – svedectvo. Autor sa odhodlal otvoriť čitateľom svoje denníky, aby im odhalil svoj spôsob každodenného kontaktu s milovaným Bohom. Na pozadí rôznych všedných i mimoriadnych udalostí opisuje, ako sa v nich nielen učil vnímať Božiu prítomnosť a riadenie, ale najmä to, ako sa s Bohom rozprával. S Bohom sa totiž dá hovoriť. Keď spolu s ním kráčame životom, Boh nie je tichý spoločník. Keď sa na stránkach Svätého písma spomínajú príbehy mnohých ľudí, ktorí sa s Bohom rozprávali, nie je to preto, aby sme so smútkom konštatovali, že to bolo fajn, keď mali taký blízky vzťah

Čítať ďalej

Počas vianočných trhov, ktoré už tradične bývajú v Bratislave, sa redemptoristi a ich laickí spolupracovníci zúčastňujú na službe v arcidiecéznom stánku, ktorý je v blízkosti jezuitského kostola. Aj minulého roku sa nám podarilo niečo podobné 4 adventné pondelky. Arcidiecéza má svoj stánok v rámci vianočných trhov už druhý rok. V nedeľu 20. novembra malo službu Večeradlo z Kramárov, ktoré tiež spolupracuje s redemptoristami. V pondelok 21. novembra boli v stánku redemptoristi, bohoslovci a mladí z Vysokej školy sv. Alžbety, ktorí sú súčasťou formačnej skupiny pri redemptoristoch. V stredu 23. novembra malo v stánku službu misijné spoločenstvo Calvary. 24. novembra  slúžili v stánku naši priatelia zo spoločenstva

Čítať ďalej

Ponúkame vám článok od p. Jána Andrejova, ktorý bol uverejnený v Denníku Postoj. Redemptorista Ján Andrejov sa vo svojom zamyslení vracia k nedávnym dušičkovým dňom. Sú za nami dni, počas ktorých len málokto nezašiel na hroby svojich najbližších. Odišli. Miesto, na ktorom spočíva ich telo – ako prach a súčasť zeme, ktoré oživujeme kvetmi a ožarujeme svetlom sviec – nás vtiahlo do víru myšlienok. Pamäť, nakoľko nám to umožnila, spomínala – vnímali sme celú osobu, tak ako sa nám javila, vchádzali nám do mysle momenty života, slová, udalosti a najviac sa nám vnútro – tá nezmazateľná pamäť srdca – ozvalo, keď sa vynorili na svetlo rany a láska. Láska

Čítať ďalej