Domov2017november (Stránka 5)

Vydavateľstvo Kumran vydalo v polovici júla knihu duchovných cvičení o blahoslavenstvách, ktoré viedol P. Michal Zamkovský v Nimnici pre TV LUX. Knihu si môžete zadovážiť aj v našich rehoľných domoch a v predajni nášho vydavateľstva na adrese slovo@smn.sk. Vydavateľstvo Postoj vydalo knihu rozhovorov s P. Michalom s názvom Spovedal som Slovensko. U nás si ju môžete objednať za 12, 20 (plus poštovné a balné) na adrese slovo@smn.sk P. Viktor Mišuth vydal svoju ďalšiu knihu. Kniha je odpoveďou na prosbu sestier premonštrátok, napísať ich dejiny. Publikácia nesie názov Kongregácia sestier premonštrátok - dejiny. Kniha je k dispozícii v domoch sestier premonštrátok.   Príbuzné články: Spovedal som Slovensko (Gazda,

Čítať ďalej

Kniha s predslovom Johna Eldredgea a odporúčaním filadelfského arcibiskupa Charlesa Chaputa o srdci Boha Otca. Táto kniha od Neala Lozana je už tretia v poradí, ktorú od tohoto autora prinieslo vydavateľstvo redemptoristov.    ISBN 978-80-8193-002-7, 224 strán A5, brožovaná, cena 6, 80-€ Objednať: slovo@smn.sk  

Čítať ďalej

Túto nedeľu redemptoristická rodina na celom svete slávila Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Generálny predstavený p. Michael Brehl nás vyzval, aby sme tento deň využili "kreatívne a radostne". Komunita redemptoristov v Banskej Bystrici-Radvani pozvala dvoch bohoslovcov z Bratislavy, Samuela Opálku (1. ročník) a Lukáša Michaloviča (2. ročník), aby tento deň slávili spolu s farským spoločenstvom a Spoločenstvom Shekinah. Na doobedňajších sv. omšiach slúžili naši bohoslovci ako miništranti a v rámci homílií sa Lukáš podelil so svojím svedectvom o tom, ako postupne prijíma a spoznáva svoje povolanie byť redemptoristom-misionárom. Hovoril o tom, ako pochopil, že misie sú prostriedkom, aby sme každému

Čítať ďalej

Kráčanie s Bohom je kniha – svedectvo. Autor sa odhodlal otvoriť čitateľom svoje denníky, aby im odhalil svoj spôsob každodenného kontaktu s milovaným Bohom. Na pozadí rôznych všedných i mimoriadnych udalostí opisuje, ako sa v nich nielen učil vnímať Božiu prítomnosť a riadenie, ale najmä to, ako sa s Bohom rozprával. S Bohom sa totiž dá hovoriť. Keď spolu s ním kráčame životom, Boh nie je tichý spoločník. Keď sa na stránkach Svätého písma spomínajú príbehy mnohých ľudí, ktorí sa s Bohom rozprávali, nie je to preto, aby sme so smútkom konštatovali, že to bolo fajn, keď mali taký blízky vzťah

Čítať ďalej