Domov2017november (Stránka 5)

Počas uplynulého víkendu 10. – 12. novembra 2017 sa konala v našom kláštore v Kostolnej – Záriečí duchovná obnova zameraná pre mužov. Téma, ktorej sme sa venovali už po druhýkrát bola Mojžiš – muž odvahy a predobraz Krista. Pozvanie prijalo dvanásť mužov. Katechézy boli zamerané na jednotlivé etapy Mojžišovho života a života Izraelského vyvoleného ľudu. Strach, neistota, sklamanie, reptanie, modloslužba ovláda ľudí v každom čase. Avšak Boh dáva človekovi možnosť voľby odpútať sa od otroctva a dosiahnuť s jeho pomocou vnútornú i vonkajšiu slobodu. Niektorí muži skonštatovali, že sa nachádzajú v období púšte, no zároveň vyjadrili túžbu, že podobne ako Mojžiš chcú ešte viac prehlbovať priateľstvo s Bohom. Na

Čítať ďalej

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa Generálny predstavený Rím, 28. februára 1984 Gen. 79/84 Communicanda 82 FARNOSŤ V RÁMCI APOŠTOLÁTU REDEMPTORISTOV Communicanda 82 Milí spolubratia! Generálna stanova 018 redemptoristom, ktorí sa venujú farskej službe, hovorí, „že čím hlbším misionárskym duchom budú vedení, tým viac budú vykonávať akoby trvalé misie“. Mnohokrát počas našich pastoračných vizitácií v rôznych (vice)provinciách zaznelo želanie mať nejaké orientačné vysvetlenie významu citovaného textu a aby sa poukázalo na charakteristické črty misijnej farnosti. Zohľadnili sme tieto želania a poverili sme nášho sekretára pre apoštolát, aby preštudoval miesto farnosti v rámci apoštolátu redemptoristov. Sekretariátom pripravený text potom prezrela a doplnila generálna rada. Teším sa, že vám môžem ponúknuť túto štúdiu, v ktorej sú

Čítať ďalej

Vydavateľstvo Kumran vydalo v polovici júla knihu duchovných cvičení o blahoslavenstvách, ktoré viedol P. Michal Zamkovský v Nimnici pre TV LUX. Knihu si môžete zadovážiť aj v našich rehoľných domoch a v predajni nášho vydavateľstva na adrese slovo@smn.sk. Vydavateľstvo Postoj vydalo knihu rozhovorov s P. Michalom s názvom Spovedal som Slovensko. U nás si ju môžete objednať za 12, 20 (plus poštovné a balné) na adrese slovo@smn.sk P. Viktor Mišuth vydal svoju ďalšiu knihu. Kniha je odpoveďou na prosbu sestier premonštrátok, napísať ich dejiny. Publikácia nesie názov Kongregácia sestier premonštrátok - dejiny. Kniha je k dispozícii v domoch sestier premonštrátok.   Príbuzné články: Spovedal som Slovensko (Gazda,

Čítať ďalej

Kniha s predslovom Johna Eldredgea a odporúčaním filadelfského arcibiskupa Charlesa Chaputa o srdci Boha Otca. Táto kniha od Neala Lozana je už tretia v poradí, ktorú od tohoto autora prinieslo vydavateľstvo redemptoristov.    ISBN 978-80-8193-002-7, 224 strán A5, brožovaná, cena 6, 80-€ Objednať: slovo@smn.sk  

Čítať ďalej