Domov2017november (Stránka 11)

Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za tento rok získajú bývalý riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Vladimír Kozák, in memoriam, ďalej misionár, páter Michal Zamkovský a dedinská folklórna skupina Raslavičan. Výberová komisia ich odporučila z 13 návrhov, nominácie schválili poslanci na dnešnom Zastupiteľstve PSK. Udeľovanie Cien PSK sa bude konať 23. novembra v Divadle Jonáša Záborského. Pátrovi Michalovi Zamkovskému poslanci schválili nomináciu za dlhoročnú obetavú misionársku činnosť na Slovensku i v zahraničí. Je autorom knihy Cesta blahoslavenstiev. Každý rok organizuje ľudové misie a duchovné obnovy. Zdroj: TK KBS  Príbuzné články: Príhovory P. Michala a jeho spolubratov počas Misií v Bratislave (Október 2017) Staršie príhovory p.

Čítať ďalej

Blahoslavení redemptoristi mučeníci Sv. Alfonz sníval o redemptoristoch misionároch, ktorí by ohlasovali evanjelium v ďalekých krajinách a možno tam aj podstúpili mučenícku smrť vo vernosti evanjeliu. Napriek tomu počas prvých 200 rokov existencie Kongregácie (až do roku 1936) nebol žiaden redemptorista zabitý pre vieru a Cirkvou uznaný ako mučeník. V 20. storočí Kongregácia nielen expandovala na päť kontinentov, ale bola verná ohlasovaniu hojného vykúpenia až do preliatia krvi zoči voči totalitným režimom a násilnej propagácii ateizmu. Od roku 2001 Cirkev vyhlásila až 11 redemptoristov mučeníkov za blahoslavených. Stojí za povšimnutie, že všetci žili v 20. storočí v Európe, kde aj boli umučení – 6 Španieli, 4 Ukrajinci a jeden

Čítať ďalej

Prosba Limerického kňaza pre obete obchodu so sexom JP MCMANUS POMÁHA PODPORIŤ SIROTINEC PRE DETI S HIV Miliardár podnikateľ JP McManus podporil prosbu rehoľníkov o poskytnutie finančnej podpory sirotinca v Thajsku, ktorý je domovom pre takmer 200 detí a detských obetí obchodu so sexom, ktorí majú HIV. Potom, čo sa dozvedel o situácií detí, ktorých matky pracujú prevažne v obchode so sexom, pán McManus reagoval na prosbu rehole redemptoristov v Limericku, v priebehu niekoľkých dní. Otec Seamus Enright, rektor redemptoristov v dome Svätého Alfonza na vrchu (Mount St. Alphonsus) v meste Limerick, ktorý sa práve vrátil z domu Sarnelli vo severovýchodnej časti Thajska, opísal tento zážitok

Čítať ďalej

Počas uplynulého víkendu viedol p. Jozef Mihok spolu s laickými spoločenstvami duchovnú obnovu pre farnosť v ukrajinskom Starokonstantynove. Misijný tím tak nadviazal na minuloročnú obnovu v tejto farnosti, ktorá sa konala v novembri 2016. Súčasťou tímu bol bohoslovec-redemptorista, dvaja členovia spoločenstva Shekinah pôsobiacom pri redemptoristoch v Banskej Bystrici-Radvani, 4 členovia spoločenstva Missio Christi z Varšavy, ktoré je misijným partnerom varšavskej provincie redemptoristov, dvaja členovia spoločenstva Maranatha z Prešova, po jednom členovi zo spoločenstiev v Starej Ľubovni a Sabinove a dve misijné partnerky z Ukrajiny. Témou farskej duchovnej obnovy bolo uzdravenie telesné, duševné a duchovné. V kázňach a katechézach p. Mihok zdôrazňoval, že

Čítať ďalej