Domov2017október (Stránka 8)

Nestáva sa často, že narodeniny nejakého človeka sa oslavujú celý rok. Ale Terézia z Avily nebola obyčajný človek! Nielenže bola jedným z obrov španielskej literatúry, ale bola aj rehoľná reformátorka, mystička a priekopníčka v duchovnom živote. Terézia ako malá, ale silná žena mala obrovský vplyv na Cirkev svojej doby a ten časom len rástol. Spolu s Katarínou Sienskou bola v roku 1970 vyhlásená za učiteľku Cirkvi – boli to prvé dve ženy, ktorým sa dostalo tejto pocty. Jej spisy sú stále žiadané a boli preložené do desiatok jazykov. Jej duchovné rady pomohli nespočetným ľuďom hlbšie zakúsiť Kristovu lásku a prítomnosť. Cirkev

Čítať ďalej

Video z piatkového, záverečného programu misií. Na záver misií celebroval o. Michal Zamkovský svätú omšu, po ktorej nasledoval sviečkový sprievod, v ktorom sme sa spojili s veriacimi po celom svete v oslavách 100. výročia posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime. V Lurdskej jaskynke na Kalvárii  o. Michal požehnal misijný kríž. https://www.youtube.com/watch?v=0hP99fWaIA0&feature=youtu.be  

Čítať ďalej

V sobotu 30. septembra 2017 sme slávili 50. výročie korunovácie ikony MUP v Toruni. Boj komunistov proti Katolíckej cirkvi a veriacim ľuďom bol po vojne vedený vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho či náboženského života. Vláda situáciu hodnotila takto: „Redemptoristi svoj vplyv rozšírili do všetkých vrstiev spoločnosti, zvlášť vplývajú na inteligenciu a administratívnych štátnych pracovníkov. Preto boli niektoré drastické opatrenia vlády namierené proti nim vykonávané obozretne (

Čítať ďalej

Rozhodnutie postupne zrušiť výkonný poriadok DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), ktorý presadzuje odložené konanie vo veci neplnoletých imigrantov, je podlé. Je úplne jasné, že konanie americkej vlády, ktorá používa životy, budúcnosť a bezpečnosť 800 000 mladých ľudí ako politické nástroje, je zlé – ich jediným spáchaným trestným činom, ak to tak vôbec môžeme nazvať, je, že oddane a poslušne sprevádzali svojich rodičov na ceste za snom o slobode a príležitosti. Nezáleží na tom, či mala predchádzajúca vláda oprávnenie vytvoriť DACA alebo nie. 800 000 imigrantov (podľa zákona the DREAM Act bill dostali pomenovanie Dreamers, tí, ktorí snívajú), ktorých toto zrušenie ovplyvnilo, sú ľudia. Sú našimi susedmi, navštevujú

Čítať ďalej