Domov2017október (Stránka 8)

V júni 1927 zomrel v našom kláštore v Zbojiskach pokorný rehoľník. Je to prvý ukrajinský kvet, ktorý Pán vytrhol z duchovnej záhrady redemptoristov východného obradu na Ukrajine. Brat Izidor, svetským menom Anton Tokarčuk, sa narodil v Hlubyčku Veľkom pri Ternopole. Jeho rodičia boli veľmi chudobní, ale pobožní. Počas svätých misií, ktoré viedli pátri redemptoristi v Hlubyčku, sa v jeho srdci zrodila túžba byť rehoľníkom, lenže otec s tým jednoznačne nesúhlasil. Tento nesúhlas trval dlho. Po niekoľkých mesiacoch otec zomrel a Anton slobodne nasledoval hlas, ktorý ho volal. Nemal ešte ani 16 rokov. Chlapec bol vysoký a mal silnú postavu. Bol šikovný, mal

Čítať ďalej

Nestáva sa často, že narodeniny nejakého človeka sa oslavujú celý rok. Ale Terézia z Avily nebola obyčajný človek! Nielenže bola jedným z obrov španielskej literatúry, ale bola aj rehoľná reformátorka, mystička a priekopníčka v duchovnom živote. Terézia ako malá, ale silná žena mala obrovský vplyv na Cirkev svojej doby a ten časom len rástol. Spolu s Katarínou Sienskou bola v roku 1970 vyhlásená za učiteľku Cirkvi – boli to prvé dve ženy, ktorým sa dostalo tejto pocty. Jej spisy sú stále žiadané a boli preložené do desiatok jazykov. Jej duchovné rady pomohli nespočetným ľuďom hlbšie zakúsiť Kristovu lásku a prítomnosť. Cirkev

Čítať ďalej

Video z piatkového, záverečného programu misií. Na záver misií celebroval o. Michal Zamkovský svätú omšu, po ktorej nasledoval sviečkový sprievod, v ktorom sme sa spojili s veriacimi po celom svete v oslavách 100. výročia posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime. V Lurdskej jaskynke na Kalvárii  o. Michal požehnal misijný kríž. https://www.youtube.com/watch?v=0hP99fWaIA0&feature=youtu.be  

Čítať ďalej

V sobotu 30. septembra 2017 sme slávili 50. výročie korunovácie ikony MUP v Toruni. Boj komunistov proti Katolíckej cirkvi a veriacim ľuďom bol po vojne vedený vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho či náboženského života. Vláda situáciu hodnotila takto: „Redemptoristi svoj vplyv rozšírili do všetkých vrstiev spoločnosti, zvlášť vplývajú na inteligenciu a administratívnych štátnych pracovníkov. Preto boli niektoré drastické opatrenia vlády namierené proti nim vykonávané obozretne (

Čítať ďalej