Domov2017október (Stránka 4)

Od 19. do 23. mája 2017 sa štyria redemptoristickí laickí misionári Konferencie Latinskej Ameriky a Karibiku zúčastnili tretej fázy generálnej kapituly a štvrtého zasadania Konferencie Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré sa konali vo Villa Marianella, v Kolumbii. Účastníkmi boli laici z troch subkonferencií. Zástupcov URSAL-u, Claudia Tebes (provincia Buenos Aires), URNALC José Antonio Hidalgo (provincia Strednej Ameriky), URB Francisco Farias (viceprovincia Fortalezy) a Sinay Lourdes Tovar z viceprovincie Caracas pozvala Komisia za účelom prezentácie smerníc, navrhnutých redemptoristickými laickými misionármi Latinskej Ameriky a Karibiku. Počas stretnutia sme zažili okamihy výmeny skúseností, myšlienok a tiež rozhodnutí, ktoré ovplyvnia Kongregáciu do budúcnosti. Ako laici sme mali priestor na to, aby sme predstavili

Čítať ďalej

Počas víkendu 20. - 22. októbra sa konala v našom kláštore v Kostolnej – Záriečí už po piatykrát duchovná obnova zameraná pre ženy s názvom Pozvaná k Božej láske, ktorú viedol P. Miloš Miloslav Pizovka, CSsR. Duchovná obnova vychádzala z biblických predobrazov žien: Tamary, sv. Márie Magdalény a Božej Matky Márie, ktoré majú vždy čo povedať aj dnešným ženám.  Aj táto obnova pomohla účastníčkam  pochopiť vlastné prežívanie, niekedy obavy, strach či frustráciu. Taktiež im ukázala východiská, z ktorých je možné prostredníctvom sviatostného života a sebarealizácie nanovo aktivizovať svoj duchovný život milovanej Božej dcéry. Pozvanie prijalo tridsaťtri žien. Príbuzné články: Deň obnovy pre ZKSM (2017) Mojžiš – obnova pre mužov

Čítať ďalej

Na pozvanie dekana Petra Mišíka konali redemptoristi v minulom  týždni ľudové misie vo farnosti Nová Baňa. Pod vedením tímu p. Martina Huka prebiehali misie od 14. októbra. Hlavný misijný program prebiehal vo farskom kostole Narodenia Panny Márie. V nedeľu boli sv. omše aj vo filiálke v Bukovine (v kostole sv. Márie Goretti) a Starej Huti. Misie trvali do nedele, 22. októbra 2017. Vyvrcholili svätou omšou o 11:00, pri ktorej bol posvätený misijný kríž. Ostatné misie sa v tejto farnosti konali pod vedením P. Ivana Flimela. V jeho tíme boli P. Pavol Sendrej a P. Róbert Bezák. Viera v Novej Bani začala

Čítať ďalej

Vo farnosti Preseľany sa od soboty, 14. októbra, konajú ľudové misie, ktoré vedú pátri redemptoristi pod vedením p. Ivana Flimela. Vyvrcholia v nedeľu, 22. októbra 2017. Posledné misie vo farnosti boli pravdepodobne v roku 1970 podľa údajov z misijného kríža. Je možné, že vtedy tieto misie viedol P. Augustín Krajčík CSsR, rodák z neďalekých Veľkých Dvorian. Program tohtoročných misií prebiehal pravidelne vo farskom kostole v Preseľanoch a na striedačku vo filiálkach v Hrušovanoch, Koniarovciach a Belinciach. Misionármi boli redemptoristi P. Ivan Flimel z Kostolnej, P. Róbert Režný z Podolínca a P. Miroslav Szuda z Bratislavy-Kramárov.  Misionári v pondelok navštívili základnú školu s evanjelizačným programom, v

Čítať ďalej