Domov2017október (Stránka 3)

Pod názvom "Storočie osvietenia a katolícka morálka (XVIII. storočie), prináša madridské vydavateľstvo Perpetuo Socorro tento ďalší zväzok, ktorý má vyše tisíc strán. Autorom je významný morálny teológ Marciano Vidal. Osvietenie (les Lumières, the Enlightenment, as Luzes) predpokladá rôznorodosť v dejinnom vnímaní toho, kým je človek. Tento zväzok analyzuje vzťah medzi touto veľkou spoločenskou zmenou, jej kultúrnym prejavom a katolíckou morálnou teológiou. Čitatelia, ktorí sa ponoria do textu knihy pochopia, že konvenčný historický pohľad osvietenstva je bez základov. Vidal cituje 173 moralistov danej doby. Tento zväzok má veľký význam predovšetkým pre redemptoristov. Práve v kontexte 18. storočia prispel Katolíckej cirkvi svojim učením sv. Alfonz Liguori (1696-1787). Autor to zohľadňuje.

Čítať ďalej

V Motyčkách sa konal v dňoch 22. - 24. októbra misijný kongres redemptoristov. Za účasti viacerých misionárov jednotiek Bratislava - Praha a Michalovce sa redemptoristi latinského aj byzantského obradu spolu s laikmi - partnermi v misii zo spoločenstiev Rieka Života, Shekinah a Calvary, stretli na hodnotení, zdieľaní a plánovaní svojej misijnej práce. Na stretnutí boli prítomní všetci štyria Misionári milosrdenstva provincie Bratislava - Praha. Na stretnutí zazneli úvahy a diskusie o homílii vo svetle dokumentu Evangelii Gaudium, redemptoristickej spirituality a podnety pre apoštolskú činnosť vychádzajúce z ostatných rozhodnutí a záverov XXV. Generálnej kapituly. Priestor bol venovaný aj diskusiám o formácii nových

Čítať ďalej

On Friday, October 13th, exactly 100 years after the last apparition at Fatima, the Mission in the Light of Fatima finished with a candlelight procession and a blessing of the missionary cross. The Mission took place in Bratislava, the capital of Slovakia. The team was led by Missionary of Mercy, Fr. Michal Zamkovský, who spoke over the course of eight days, through various programmes and homilies. He emphasized that after the Jubilee Year of Mercy, in this Jubilee Year of Fatima, we are aware that the offer of mercy invites our response, through repentance and conversion. Mary was speaking not

Čítať ďalej

Na 25. október 2017 pripadá jedenáste výročie vzniku Regiónu sv. Gerarda, ktorý zahŕňa komunity redemptoristov v Rusku a Kazachstane, menovite Kemerovo, Orenburg, Orsk, Pionierskij, Togliatti a Petropavlovsk. Redemptoristi však pracujú v týchto oblastiach oveľa dlhšie, ich služba sa začala už v roku 1993 v Petropavlovsku a Orenburgu. V odpovedi na pastoračné potreby Cirkvi v Rusku a Kazachstane, redemptoristi na týchto miestach vedú apoštolskú činnosť. Pomáhajú tiež najchudobnejším. Vedú charitatívnu činnosť, organizujú "detské kútiky" podporované organizáciou Caritas. V súlade s charizmou našej Kongregácie redemptoristi vedú vo farnostiach tiež misie a duchovné obnovy a šíria úctu  k Matke ustavičnej pomoci. V jednotlivých strediskách

Čítať ďalej