Domov2017október (Stránka 17)

Po tom, ako komunistický režim v roku 1950 zrušil mužské kláštory, Titus Zeman zorganizoval a viedol tri ilegálne prechody do Talianska. Pri nich sprevádzal mladých saleziánskych študentov teológie, aby tam mohli doštudovať a stať sa kňazmi. Na Titusa Zemana veľmi doľahli udalosti barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950. Vtedy bol na fare v Šenkviciach. Trápilo ho pomyslenie, čo je so spolubratmi a rozmýšľal, ako by im pomohol. Začal sa zaoberať myšlienkou ilegálne odviesť mladých spolubratov a bohoslovcov do Turína. V lete 2. júla 1950 (2 a pol mesiaca od barbarskej noci!) navštívil dona Titusa v Šenkviciach don Ernest Macák, ktorý po týždni väzenia v

Čítať ďalej