Domov2017október

Na pozvanie dekana Petra Mišíka konajú redemptoristi ľudové misie vo farnosti Nová Baňa. Pod vedením tímu p. Martina Huka prebiehajú misie od 14. októbra. Hlavný misijný program prebieha vo farskom kostole Narodenia Panny Márie. V nedeľu boli sv. omše aj vo filiálke v Bukovine (v kostole sv. Márie Goretti) a Starej Huti. Misie potrvajú do nedele, 22. októbra 2017. Vyvrcholia svätou omšou o 11:00, pri ktorej bude posvätený misijný kríž. Ostatné misie sa v tejto farnosti konali pod vedením P. Ivana Flimela. V jeho tíme boli P. Pavol Sendrej a P. Róbert Bezák. Viera v Novej Bani začala rásť vďaka benediktínskym

Čítať ďalej

Vo farnosti Preseľany sa od soboty, 14. októbra, konajú ľudové misie, ktoré vedú pátri redemptoristi pod vedením p. Ivana Flimela. Vyvrcholia v nedeľu, 22. októbra 2017. Posledné misie vo farnosti boli pravdepodobne v roku 1970 podľa údajov z misijného kríža. Je možné, že vtedy tieto misie viedol P. Augustín Krajčík CSsR, rodák z neďalekých Veľkých Dvorian. Program tohtoročných misií prebiehal pravidelne vo farskom kostole v Preseľanoch a na striedačku vo filiálkach v Hrušovanoch, Koniarovciach a Belinciach. Misionármi boli redemptoristi P. Ivan Flimel z Kostolnej, P. Róbert Režný z Podolínca a P. Miroslav Szuda z Bratislavy-Kramárov.  Misionári v pondelok navštívili základnú školu s evanjelizačným programom, v

Čítať ďalej

V pátek 13.10. 2017 jsme ve frýdecké bazilice slavili v 18:00  mši svatou k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Po mši svaté byl světelný průvod se sochou Panny Marie. P. Roman Janáč CSsR Príbuzné články: Pouť rodin Príprava pred 1 sv. Prijímaním (Frýdek) Putovná ikona vo Frýdku 24 hodín pro Pána Plán akcií farnosti Frýdek

Čítať ďalej

Jezuita Marko Ivan Rupnik je na Slovensku známejší ako autor nádherných mozaík vo viacerých chrámoch. No krása jeho umeleckej tvorby vychádza z hĺbky ducha, ktorý dokáže „skúmať Božie tajomstvá“. Kniha „Hľadám svojich bratov“ je brilantným skúmaním akoby dvoch súbežných tém. Prvou je povolanie človeka, ktorý vníma, že Božie povolanie nie je jednorazovou záležitosťou, ale celoživotnou cestou. A druhou sú vzťahy v rodine, hľadanie zmierenia medzi bratmi a s otcom, pochopenie jeho lásky. Obe témy sú zároveň veľavravnou metaforou nášho vzťahu s nebeským Otcom. Jozef, Jakubov syn, neskôr správca celého Egypta, postupne odhaľuje, že jeho úlohou je nájsť vlastných bratov, ktorí ho

Čítať ďalej