Domov2017september (Stránka 7)

(Port-au-Prince) V piatok, 8. septembra 2017, bratia Georges Gustave NOËL, Patrick FRANKLIN, Jameson PAULICARPE a Willy FRANÇOIS zložili svoje doživotné sľuby počas slávnosti Narodenia Panny Márie. Brat Jameson Paulicarpe zložil sľuby ako rehoľný brat. Svoje poznatky z oblasti poľnohospodárstva využije pri rozvoji projektu v tejto oblasti na severovýchode Haity, kde vlastní región rozľahlé územie. Slávnosť sa uskutočnila v Betánii. Predsedal jej P. Father Kénol CHERY, CSsR, regionálny predstavený, ktorého delegoval provinciál. Kénol Chéry, CSsR Príbuzné články: Prvé a doživotné sľuby v Podolínci (2017) Noviciát v Toronte Odchod Slovákov do Podolínca (Michał Zieliński) Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017) V Tuchowe sa stretli formačné komunity Pozdrav z Poľska od

Čítať ďalej

(Nairobi, 15. september 2017) –  Redemptoristická Kancelária solidarity pre Afriku a Madagaskar usporiadala v kenskom meste Nairobi týždňový seminár  o manažmente založenom na výsledkoch pre rozvojové projekty. Zúčastnili sa na ňom redemptoristi a spolupracovníci zapojení do implementácie rozvojových projektov z Konga, Mozambiku, Zimbabwe, Južnej Afriky, Írska a Kene. Školenie bolo zamerané na tréning artikulovania žiadanej zmeny, spôsobu nastavenia cieľov - t.j. žiadených výsledkov a merania výsledkov a dosahu projektov. Napriek tomu, že teória mohla vyznieť komplikovane, zmysel školenia mal viesť k poukázaniu na veľmi praktický postup. Jozef z Mozambiku povedal: "Myslím, že tento seminár môže spôsobiť veľkú zmenu ohľadom projektov na pitnú vody v Muvamba misii."

Čítať ďalej

19. septembra sa začala misijná obnova v Močenku, ktorá trvala do 24. septembra. Misijnú obnovu viedol tím p. Petra Hertela, ktorý tu v roku 2015  vykonal ľudové misie. Môžete si pozrieť reportáž TU. Nasleduje článok, ktorý bol uverejnený na stránke farnosti Močenok po skončení misií. S ľudovými misiami prichádza Boh k nám. Ľudové misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha exercičného domu pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom. Ľudové misie sa v našej obci konali od soboty 28.novembra a trvali do nedele 6. decembra. Na pozvanie p. farára Petra Michalova 

Čítať ďalej

V meste Perth v Škótsku sa 8. a 9. septembra 2017 uskutočnilo zasadnutie Konferencie Európa, ktoré nasledovalo po tretej fáze Generálnej kapituly. Prítomní bol generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, dvaja generálni konzultanti, koordinátor konferencie a členovia zhromaždenia. Moderátori stretnutia nám pripomenuli, že jedna z našich prvých úloh je, zvoliť si trojicu spolubratov, aby prezentovali generálnemu vedeniu. Voľby sa uskutočnili v priebehu dvoch dní a mená, ktoré sa odovzdali generálnemu predstavenému, sú: br. Johannes Römelt, br. Piotr Chyla a br. Ronald McAinsh. P. Brehl potom prezentoval zhromaždeniu potrebu pastoračného plánu Konferencie a vytýčil hlavné oblasti a priority, ktoré by v ňom mali byť zahrnuté.     Rozprúdila sa diskusia o krátkodobých a dlhodobých cieľoch. Ďalšia oblasť, ktorou sa zhromaždenie zaoberalo,

Čítať ďalej