Domov2017september (Stránka 7)

19. septembra sa začala misijná obnova v Močenku, ktorá trvala do 24. septembra. Misijnú obnovu viedol tím p. Petra Hertela, ktorý tu v roku 2015  vykonal ľudové misie. Môžete si pozrieť reportáž TU. Nasleduje článok, ktorý bol uverejnený na stránke farnosti Močenok po skončení misií. S ľudovými misiami prichádza Boh k nám. Ľudové misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha exercičného domu pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom. Ľudové misie sa v našej obci konali od soboty 28.novembra a trvali do nedele 6. decembra. Na pozvanie p. farára Petra Michalova 

Čítať ďalej

V meste Perth v Škótsku sa 8. a 9. septembra 2017 uskutočnilo zasadnutie Konferencie Európa, ktoré nasledovalo po tretej fáze Generálnej kapituly. Prítomní bol generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, dvaja generálni konzultanti, koordinátor konferencie a členovia zhromaždenia. Moderátori stretnutia nám pripomenuli, že jedna z našich prvých úloh je, zvoliť si trojicu spolubratov, aby prezentovali generálnemu vedeniu. Voľby sa uskutočnili v priebehu dvoch dní a mená, ktoré sa odovzdali generálnemu predstavenému, sú: br. Johannes Römelt, br. Piotr Chyla a br. Ronald McAinsh. P. Brehl potom prezentoval zhromaždeniu potrebu pastoračného plánu Konferencie a vytýčil hlavné oblasti a priority, ktoré by v ňom mali byť zahrnuté.     Rozprúdila sa diskusia o krátkodobých a dlhodobých cieľoch. Ďalšia oblasť, ktorou sa zhromaždenie zaoberalo,

Čítať ďalej

14. septembra 2017 prijal kardinál Joseph Tobin C.Ss.R od apoštolského nuncia v Spojených Štátoch Amerických, Christopha Pierra, posvätné pálium. Tento obrad sa uskutočnil počas sv. omše v katedrálnej bazilike Božského Srdca Ježišovho o 14:00 h. miestneho času. Kardinál Joseph W. Tobin, C.Ss.R. je šiestym arcibiskupom mesta Newark. Pálium je súčasťou liturgického odevu metropolitného arcibiskupa, ktorý spravuje cirkevnú provinciu. Je to pevná látková stuha asi päť centimetrov široká, utkaná z bielej vlny do oblúka tak, aby sa dala vložiť na plecia. Do provincie New Jersey spadajú arcidiecéza Newark, a diecézy Trenton, Camdem, Peterson a Metuchen. Takáto liturgická slávnosť s odovzdaním pália sa uskutočnila po

Čítať ďalej

K dnešnému nedeľnému evanjeliu ponúkame text, ktorý je súčasťou publikácie, ktorú sme vydali v Roku milosrdenstva s názvom Podobenstvá milosrdenstva. Komu je viac odpustené, ten viac miluje  Dvaja dlžníci a veriteľ Lukáš 7, 36 – 50 Krátke podobenstvo vyrozprávané v Lukášovi 7, 41 – 43 vrhá svetlo na odlišné situácie Ježišovho verejného pôsobenia. Navštevuje hriešnych mužov a ženy a dokonca si osvojuje právo odpúšťať ich hriechy. To je privilégiom, ktoré podľa Židov vtedajšej doby, patrí iba Bohu a je spravované kňazmi v chráme. Toto podobenstvo je vyrozprávané, keď je Ježiš na večeri v dome farizeja Šimona. Kvôli svojej kráse si podobenstvo zasluhuje, aby sme sa naň pozreli v kontexte, v ktorom je vyrozprávané: Ktorýsi farizej

Čítať ďalej