Domov2017september (Stránka 6)

Panna Maria je tady pro každého z nás. Úkolem nás redemptoristů je, abychom svým životem přijali Marii jako tu, která nám pomáhá přijmout Ježíše, zamilovat si ho mocí Ducha svatého jako svého Spasitele, Boha, bratra a skrze něj přijmout odpouštějící lásku nebeského Otce. A pak touto zkušeností setkání s Marií, která nám ustavičně pomáhá, povzbuzovat druhé k odvaze prosit Marii zvláště v situacích, které jsou lidsky beznadějné. Panna Maria ve své mateřské lásce se sklání ke každému z nás. Svým neposkvrněným srdcem vnímá všechno, co prožíváme, nad čím uvažujeme, k čemu se rozhodujeme a jaký život vedeme. Ona se na náš

Čítať ďalej

Od 11. do 17. septembra 2017 sa vo farnosti Zuberec konali ľudové misie, ktoré viedli redemptoristi z Podolínca v spolupráci s laickým misijným spoločenstvom Rieka života. Počas misií sa mohli ľudia z farnosti zúčastniť misijných svätých omší, prijať sviatosť zmierenia. Tím laických spolupracovníkov navštívil s programom pre deti a mládež aj tamojšiu základnú školu. Misie vyvrcholili v piatok večer svätou omšou s témou „láska“, počas ktorej si mohli manželské páry obnoviť manželské sľuby, a modlitbou zvelebenia. „Zuberec je oravská dedina, v ktorej mnoho ľudí ešte prichádza do kostola. Mali sme teda dosť práce so spovedaním aj s ohlasovaním. Veľmi pekný bol

Čítať ďalej

S podzimem přicházejí časté mlhy, které komplikují náš život nejen na silnicích. Náš svět je plný křižovatek našich životních cest, na kterých nevíme, jak se máme rozhodnout a kterým směrem se vydat. Pod všemi velkými výdobytky naší doby je hluboký proud beznaděje. Ve světě orientovaném na úspěch se srdce miliónů lidí plní osamělostí, izolací, nedostatkem přátelství a důvěrnosti, rozbitými vztahy, nudou, pocity prázdnoty, depresí a hlubokým pocitem neužitečnosti. Ve vatikánském muzeu je růženec zhotovený ve vojenském zajateckém táboře z nejdrahocennějšího materiálu, který tam měli, totiž z kousíčků chleba. Zajatec obětuje svůj příděl chleba, aby si jej zhotovil a mohl se modlit. Pruský král, Bedřich

Čítať ďalej

Redemptoristé působící na Svaté Hoře a Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora ve spolupráci se Státním okresním archivem, Městem Příbram a Hornickým muzeem připravuje výstavu k připomenutí 40 let od požáru Svaté Hory (27. 4. 1978). Vernisáž výstavy se bude konat v předvečer výročí. Sice je to až příští rok, ale přípravy již začaly. Proto také prosíme pamětníky, zda by nemohli zavzpomínat či najít doma něco, co se požáru týká. Ať již fotografie nebo i hasičské potřeby, které byly použity při hašení požáru. Prosím hlaste se u p. Martiny Jechortové  - ŘKF Svatá Hora tel. 731 619 800 nebo mailem Jechortova@svata-hora.cz

Čítať ďalej
Značky