Domov2017september (Stránka 4)

(Keňa, september 2017) – V auguste a septembri sa redemptoristi v Keni tešili z rozhodnutia dvoch spolubratov. P. Cornel a P. Titus, ktorých spolu P. Gerrym O’Connorom z Kancelárie solidarity vidíte na fotografii, boli vysvätení po viacerých rokoch štúdia a prípravy v Keni, Južnej Afrike a Zimbabwe. P. Kornel dostal novú úlohu pracovať na vidieku v oblasti Iruma v Keni. P. Titus bude pôsobiť v novej redemptoristickej komunite v Nakuru ako zodpovedný za pastoráciu povolaní. Príbuzné články: Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare Po stopách bratov (Výjazd do Kene 2013 – Bohuš Živčák) Páter Štefan Varecha o pôsobení na Madagaskare 

Čítať ďalej

12-15. september 2017 Provincia Ľvov (Ukrajina) už niekoľko rokov propaguje program  “Utorková formácia”. Raz za mesiac sa v dome študentátu schádzajú redemptoristi, aby uvažovali nad dôležitými témami spojenými s pastoráciou a duchovným životom. V tomto roku provinciálna rada spolu s formátormi organizovala program trvalej formácie o alfonziánskej morálnej teológii. Prednášky viedol P. Alfonso Amarante, profesor z Alfonziánskej Akadémie z Ríma. P. Amarante ilustroval prístup sv. Alfonza v oblasti morálnej teológie. V príhovoroch sa poslucháči dozvedeli o kontexte, v ktorom Alfonz uvažoval a rozvíjal morálnu teológiu. Dôležitou súčasťou prednášok bolo poukázanie na dôležitosť morálnej teológie pre formáciu svedomia dnešných ľudí. Celý článok v

Čítať ďalej

Tretia fáza Generálnej kapituly redemptoristov pre Konferenciu Európa sa konala v Perthe (Škótsko) od 4. septembra 2017 (Londýnska provincia). Bolo na nej prítomných 36 účastníkov, ktorí reprezentovali 1399 redemptoristov zo 14 jednotiek a z interprovinciálneho spoločenstva v Albánsku. Medzi účastníkmi sú aj dvaja laici (z provincií Londýn a Madrid). Kapitula sa začala svätou omšou, ktorej predsedal generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl. Povedal: "Rovnako ako dav v synagóge v Nazarete, niekedy sme nervózni a znepokojení tvárou v tvár zmenám. Podobne ako Ježiš, musíme mať na pamäti, že sme vyslaní s poslaním v moci Ducha."   Zdroj: cssr.news   Príbuzné články: Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a

Čítať ďalej

Hovor menej, počúvaj viac Boh používa prístupných Pápež František vo svojej prvej homílii po zvolení za pápeža hovoril o povolaní nás katolíkov, ktorým je neustále „putovanie“, „budovanie“ a „vyznávanie Ježiša Krista“. Odvtedy nám Svätý Otec ešte veľakrát povedal, že sme na púti. Je to púť vedúca po chodníku svätosti, je to cesta na periférie smerujúca k pomoci núdznym a cesta von do sveta, ktorej cieľom je podeliť sa o evanjelium s čoraz väčším množstvom ľudí. Na tejto ceste však nie sme sami. Iným obľúbeným slovom pápeža Františka je slovo „sprevádzanie“. Vyzýva nás, aby sme kráčali spoločne a aby sme tak jeden druhému pomohli dosiahnuť

Čítať ďalej