Domov2017september (Stránka 3)

(New Jersey, USA) Začala sa tretia fáza 25. Generálnej kapituly v Konferencii Severná Amerika. Stretnutie sa koná  v rekolekčnom centre San Alfonso v Long Branch (New Jersey, USA). Zúčastňujú sa na ňom kapitulári z USA a Kanady. Na stretnutí je aj generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, P. Jack Kingsbury, koordinátor Konferencie a konzultor br. Jeffrey Rolle. Celý týždeň bude venovaný diskusii, plánovaniu a implementácii rozhodnutí, ktoré boli urobené počas III. fázy v thajskom meste Pattaya. Na stretnutí nie je prítomný P. Rodney Olive, ktorý ostal doma v Dominikánskej republike po ničivom hurikáne Mária. Viac po poľsky nájdete TU. Príbuzné články: Tretia fáza XXV. Generálnej kapituly v Perthe (Škótsko,

Čítať ďalej

Provinciál jednotky Svätý Klement, P. Johannes Römelt, bol 16. septembra 2017 generálnym predstaveným Michaelom Brehlom vymenovaný za nového koordinátora Konferencie Európa. Menovanie nadobúda účinnosť 1. januára 2018. P. Michael Brehl vybral P. Römelta spomedzi 3 kandidátov, ktorí boli vybraní hlasovaním počas zhromaždenia Konferencie v Perthe (Škótsko, 8.-9. sept. 2017). Celý článok s celým textom menovania v angličtine.  Príbuzné články: Zephyrin Luyila Ndongala - nový koordinátor Konferencie Afrika – Madagaskar Apoštolské priority Konferencie Európa  Strategický plán pre Severnú pologuľu Stretnutie Sekretariátu pre formáciu Konferencie Európa (2016)  Výročné stretnutie pracovnej skupiny úradu pre sociálne veci Európskej konferencie redemptoristov (2017) V Roku Matky ustavičnej pomoci putovali v Konferencii Európa dve ikony požehnané pápežom Františkom (2016)  

Čítať ďalej

9. novembra 2013 vyzval generálny predstavený redemptoristov na celom svete pomôcť odpovedať na rozličné nové pastoračné výzvy po celom svete. Poprosil, aby sa mu osobne prihlásili, ak sú otvorení novej dôležitej misionárskej, pastoračnej a formačnej službe, hoci aj v inej krajine. Po mnohých pozitívnych odpovediach, napísal P. generál list, ktorý si pripomíname dnes, keď si spomíname na bl. Gašpara Štanggassingera.  Rím, 26. 9. 2014 Bl. Gašpara Štanggassingera   Drahý spolubrat, Generálna rada sa veľmi potešila tvojej odozve na môj list, ktorý som poslal všetkým spolubratom 9. 11. 2013. Vo svojej odpovedi si vyjadril rozhodnutie byť misionárom - dobrovoľníkom, čiže si sa rozhodol byť k dispozícii

Čítať ďalej

Pápež František vymenoval Zenilda Luiza Pereira da Silva, C.Ss.R., za biskupa v Borba, v Brazílii. Doteraz pôsobil ako biskup koadjútor a prelát tej istej prelatúry. Mons Zenildo Luiz Pereira da Silva, C.Ss.R. K redemptoristom v Manaus vstúpil v roku 1993. Vysvätený za kňaza bol v roku  2001. V rokoch 2011-2014 bol predstaveným jednotky Manaus. 24. februára 2016 bol menovaný za biskupa koadjútora pre brazílsku Amanzónku. Je piatym redemptoristom viceprovincie Manaus, ktorý je vymenovaný za biskupa. Prelatúra Borba sa nachádza na juhovýchode Manaus, na rieke Madeira v severnej Brazílii. Zdroj Príbuzné články: Svätý Alfonz – biskup Kardinál Joseph Tobin Kardinál Tobin vyvíja úsilie pomôcť mužovi čeliacemu deportácii Vicente de Paula Ferreira CSsR novým biskupom

Čítať ďalej