Domov2017august (Stránka 7)

REHOĽNÉ POVOLANIE MÁM V SRDCI   P. Ján Janok slávi 2. augusta 2017 vzácne jubileum – 70. rokov od svojich prvých rehoľných sľubov. Tie zložil 2. augusta 1947, keď mal 18 rokov. Včera, na slávnosť sv. Alfonza Máriu de Liguori, zakladateľa redemptoristov, po obnovení svojich rehoľných sľubov čistoty, chudoby, poslušnosti ako aj zotrvania v Kongregácii, sa P. Janok pri slávnostnom obede v kruhu spolubratov všetkým prihovoril: „Ďakujem Bohu za dar povolania. Ako Kristus nezabránil Petrovi, aby ho zradil, no dal mu slzy pokánia, tak ani mne nezabránil, aby som v živote neurobil chyby, no nedovolil, aby som odišiel z Kongregácie, za čo

Čítať ďalej
Značky

Dnes, 1. augusta, slávia redemptoristi sviatok svojho zakladateľa, sv. Alfonza Mária de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna spovedníkov a moralistov a veľkého mariánskeho ctiteľa.   Najpopulárnejší autor V roku 1933 vydal flámsky redemptorista P. Maurice De Meulemeester fólio o rozsahu 370 strán, ktoré obsahovalo zoznam všetkých vytlačených diel sv. Alfonza a menovalo jeho preklady a publikácie. Podľa tohto existovalo 4 110 vydaní sv. Alfonza v originálnom jazyku, ktorým bola taliančina alebo latinčina. Spolu existovalo 17 125 známych edícií v 63 jazykoch. Okrem jeho kníh a brožúriek bolo publikovaných 1 451 listov sv. Alfonza. Pre porovnanie, údaje o Shakespearovi z roku 1961 hovoria o 77 jazykoch, do ktorých bol preložený. Ale čo sa týka vydaní jeho

Čítať ďalej