Domov2017august (Stránka 5)

Predstavte si, že ste práve dojedli veľmi dobrý obed. Možno ste boli vo výbornej reštaurácii alebo ste si našli čas cez víkend a pripravili pre rodinu niečo zvláštne. Zvalíte sa do kresla, možno popíjate kávu a oddychujete – aké uspokojenie! To nám môže pomôcť, aby sme si predstavili, aké to je, keď nás naplní Duch Svätý. Keď sa tak stane, sme spokojní. Cítime sa naplnení jeho láskou a pokojne „odpočívame“ v jeho prítomnosti. Je to úžasný pocit, ktorý nikdy nechceme stratiť. Spolu s Petrom na Vrchu premenenia hovoríme: „Pane, dobre je nám tu“ (Mt 17, 4). Je to však len začiatok. Tak

Čítať ďalej

Prečo takto mrhať? Či už to vieme, alebo nie, každý z nás má svoj osobný „operačný systém“. Všetci máme osobitný spôsob prijímania informácií, ich spracovania a vyvodzovania záverov na ich základe. Tie potom uvádzame do praxe. Evanjeliá nám vo svojich príbehoch poukazujú na operačné systémy rôznych ľudí v súvislosti s Ježišom. Všetci ho videli robiť tie isté zázraky; všetci ho počuli rozprávať o tých istých posolstvách. Niektorí tak prišli k záveru, že je to Mesiáš, a nasledovali ho. Iní prišli k záveru, že je to obyčajný človek, a ignorovali ho, a ďalší ho považovali za ohrozenie, nenávideli ho a odmietli ho. Rôzne

Čítať ďalej

Od 27. júna 2016 do 27. júna 2017 slávili redemptoristi Misionársky rok Matky ustavičnej pomoci. Po Jubilejnom roku, ktorý bol oslavou 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci, redemptoristi sa snažili s novým nasadením urobiť Máriu známou pri svojom ohlasovaní. V tomto misionárskom roku putovala do rehoľných kostolov a kaplniek redemptoristiek a redemptoristov ikona Matky ustavičnej pomoci, ktorú požehnal pápež František na Námestí svätého Petra v Ríme. Dňa 27. júna, na slávnosť Matky ustavičnej pomoci, TV LUX vysielala v premiére nový dokumentárny filmIkona Lásky. Redemptoristi ho často používajú aj na svojich misiách. V uplynulom roku sa veriaci na Slovensku

Čítať ďalej

Rozšírenie morálneho učenia svätého Alfonza de Liguoriho je jedným z prejavov a príčin odmietnutia rigorizmu v devätnástom storočí – a to zvlášť medzi klérom. Svätý Alfonz (†1787), zakladateľ rehole redemptoristov, bol v roku 1816 vyhlásený za blahoslaveného, v roku 1839 za svätého a v roku 1871 za učiteľa Cirkvi. Jeho hlboké morálne úvahy, ktoré sa rozširovali s podporou Svätej stolice, vydláždili cestu víťazstvu nad rigoristickými pastoračnými praktikami, ktoré prevládali medzi klerikmi. Keď sa Alfonz v roku 1732 stal rehoľníkom, rigorizmus zohrával v katolíckej pastoračnej činnosti dôležitú úlohu. Bol to dôsledok boja s kvietizmom: hierarchia sa usilovala presadiť praktické dennodenné povinnosti

Čítať ďalej