Domov2017august (Stránka 5)

Prečo takto mrhať? Či už to vieme, alebo nie, každý z nás má svoj osobný „operačný systém“. Všetci máme osobitný spôsob prijímania informácií, ich spracovania a vyvodzovania záverov na ich základe. Tie potom uvádzame do praxe. Evanjeliá nám vo svojich príbehoch poukazujú na operačné systémy rôznych ľudí v súvislosti s Ježišom. Všetci ho videli robiť tie isté zázraky; všetci ho počuli rozprávať o tých istých posolstvách. Niektorí tak prišli k záveru, že je to Mesiáš, a nasledovali ho. Iní prišli k záveru, že je to obyčajný človek, a ignorovali ho, a ďalší ho považovali za ohrozenie, nenávideli ho a odmietli ho. Rôzne

Čítať ďalej

Od 24. júla do 8. augusta sa v Pečovskej Novej Vsi koná duchovná obnova "Oáza nového života 1. stupňa" s programom hnutia Svetlo - Život. 40 mladých starších dospievajúcich a dospelých mladých ľudí z Bratislavy a z okolia Starej Ľubovne strávi spolu 15 dní. Duchovný program spočíva v osobnej modlitbe (Stánok stretnutia), slávení Eucharistie, evanjeliovom rozhovore, výprave otvorených očí a čase spoločnej zábavy. Oázu vedú mladí animátori zo spoločenstiev Rieka Života a Calvary. Kňazom na duchovných cvičeniach je P. Rastislav Dluhý, C.Ss.R. [caption id="attachment_12992"

Čítať ďalej

REHOĽNÉ POVOLANIE MÁM V SRDCI   P. Ján Janok slávi 2. augusta 2017 vzácne jubileum – 70. rokov od svojich prvých rehoľných sľubov. Tie zložil 2. augusta 1947, keď mal 18 rokov. Včera, na slávnosť sv. Alfonza Máriu de Liguori, zakladateľa redemptoristov, po obnovení svojich rehoľných sľubov čistoty, chudoby, poslušnosti ako aj zotrvania v Kongregácii, sa P. Janok pri slávnostnom obede v kruhu spolubratov všetkým prihovoril: „Ďakujem Bohu za dar povolania. Ako Kristus nezabránil Petrovi, aby ho zradil, no dal mu slzy pokánia, tak ani mne nezabránil, aby som v živote neurobil chyby, no nedovolil, aby som odišiel z Kongregácie, za čo

Čítať ďalej