Domov2017august (Stránka 4)

  MAGS GARGAN rozoberá neustálu popularitu farských misií. Farské misie boli spoločným znakom írskej cirkvi až do šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia a mnohí ľudia si pod pojmom “misie” predstavia starý stereotypný obraz kritického prísneho kazateľa. Avšak dnešné farské misie sú pokojnejšou verejnou udalosťou a hoci už sú menej bežné, stale priťahujú masy ľudí a sú možno práve tým, čo potrebujú sklesnutí katolíci na posilnenie ich viery. Tradičné farské misie spočívali v umiestnení niekoľkých kňazov do istej farnosti na obdobie povedzme dvoch mesiacov, aby kázali a vyučovali ľudí, a tak posilnili ich vieru. Živé, temperamentné kázanie je významným faktorom aj v dnešných misiách, no tie

Čítať ďalej

„Minimálny plán“, ktorý prináša maximálny úžitok Každý rok ma leto prekvapí. Keď sa končí škola a stratí sa náš pravidelný rytmus, je problém prejsť na inú rýchlosť a riešiť dobre známu otázku: „Mami, nudím sa, čo mám robiť?“ Celé roky som sa cítila dezorientovaná, keď sa skončil školský rok. Mala som pocit, že ako zodpovedná matka mám úlohu dať deťom „dokonale“ naplnené a šťastné leto a popritom udržiavať dokonalú domácnosť. Usilovala som sa čo najlepšie, ale bol to nedosiahnuteľný ideál. Keď boli deti staršie, mala som pokušenie prihlásiť ich na prázdninové aktivity a akcie. Keď však máte šesť detí, je to finančne dosť

Čítať ďalej

Každý rok sa pred doživotnými sľubmi koná mesačná duchovná obnova pre študentov a bratov. Tento rok sa uskutočnila vo Varšavskej provincii. Začala sa  4. júla vešperami. Po týždennom pobyte v Krakove sme sa presunuli do vyššieho seminára v Tuchowe, kde sa naša mesačná duchovná obnova 4. augusta skončila. Na tejto obnove sa zúčastnili štyria z Varšavskej provincie, traja z Londýnskej provincie, jeden z Neapolskej provincie, jeden z Rímskej provincie a jeden z provincie Bratislava-Praha. P. Jozef Novák, ml.   Príbuzné články: Spoločná príprava pred doživotnými sľubmi Rada Medzinárodného noviciátu Lubaszowa /Bratislava – Praha sa stretla v Poľsku (26.6. 2017) (Angl.) Novici pokračujú v noviciáte v Podolínci Odchod Slovákov do

Čítať ďalej

Rodina v Božom pláne Štvrté prikázanie nás učí, aby sme „ctili svojho otca i matku“. Koľkokrát sme sa v puberte priznali, že sme vo veľkom i malom neposlúchali rodičov? Ešte lepšie toto prikázanie chápeme, keď uvažujeme, že sa týka aj celého Božieho plánu pre manželstvo a rodinný život. Keď som rástol, považoval som za samozrejmosť, že rodičmi dieťaťa sú otec a matka. Dnes nám obhajcovia homosexuálneho manželstva a iné hlasy hovoria, že štvrté prikázanie, ktoré hovorí o matke a otcovi, je zastarané a je produktom starodávnej kultúry. Takýto pohľad nám však bráni dozvedieť sa o spásonosnej biblickej pravde a bráni nám počúvať,

Čítať ďalej