Domov2017august (Stránka 3)

Od štvrtku do nedele strávia manželia Ekmanovci, ktorých knihu sme pred nedávnom vydali, v Prešove a v Gaboltove. Môžete sa s nimi osobne stretnúť a vypočuť si ich svedectvo a povzbudenie mužom aj ženám. Viac o programe TU. Ulf a Birgitta Ekmanovci Veľký objav Naša cesta do Katolíckej cirkvi   ISBN 978-80-8193-007-2, formát A5, str. 216, brožovaná, 7,30  € plus poštovné a balné Nová kniha vydavateľstva redemptoristov Veľký objav prináša príbeh Ulfa a Birgitty Ekmanovcov. Ulf Ekman v roku 1983 založil vo Švédsku evanjelikálny zbor Slovo života, ktorý dodnes vyvíja veľmi plodnú misionársku činnosť najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a má spoločenstvá aj na Slovensku. Kniha je mapovaním dlhej cesty spoznávania a

Čítať ďalej

Traja redemptoristi dnes v Podolínci skladali rehoľné sľuby. Pri svätej omši, ktorá sa začala o 10:30 hod. v kostole sv. Stanislava, svoje prvé sľuby zložili Stanislav Marcin a Juraj Džama. Doživotné sľuby zložil P. Jozef Novák ml. Provinciál jednotky Bratislava - Praha, P. Václav Hypius, v úvode svojho príhovoru zdôraznil, že: "Takéto slávnosti skladania sľubov sa v Európe v tomto roku konajú len v provincii Varšava, Ľvov a v našej provincii. Rehoľa sa rozrastá skôr na iných kontinentoch. Sme vďační, že aj u nás Boh vzbudzuje povolania. Sme vďační aj za to, že ste boli ochotní počuť a odpovedať na povolanie,

Čítať ďalej

Vystúpme vyššie a pozrime sa na náš život z Božej perspektívy spolu s otcom Michalom Zamkovským. "Nedávno vyšla nová kniha, ktorá má byť pozvaním vykročiť na strmú cestu blahoslavenstiev a vytrvať na nej. Je to cesta na vrch Pánov, kde je plnosť radosti a pokoja. Tou cestou je sám Ježiš. Jeho prítomnosť a jeho prísľuby spôsobujú, že to, čo svet považuje za nešťastie, neúspech, krach – to sa stáva pre nás požehnaním, blahoslavenstvom, šťastím." Už dlho vnímam, že náš kresťanský život na Slovensku potrebuje nový impulz. Nielen točiť sa okolo desatora, prikázaní a hriechu, ale s odvahou vykročiť na cestu blahoslavenstiev. Vystúpiť vyššie a pozrieť sa na realitu nášho

Čítať ďalej

Keď pápež Pius XII., v novembri 1950, promulgoval apoštolskú konštitúciu Munificentissimus Deus (Najláskavejší Boh), na prosby mnohých veriacich a so súhlasom kolégia katolíckych biskupov, vyhlásil v nej štvrtú pravdu viery, týkajúcu sa Márie, Ježišovej Matky:  „Je Bohom zjavenou pravdou viery, že Nepoškvrnená, vždy panenská Matka Božia Mária bola po dokončení behu pozemského života s telom a dušou vzatá do nebeskej slávy.“ Stručné a triezve vyhlásenie zjavenej pravdy v sebe uchováva hĺbku a nádheru tajomstva, ktoré približuje veriacim poznanie slávy Boha a poznanie dôstojnosti človeka. Posolstvo tejto pravdy je vskutku optimistické, plné nádeje v zdanlivej bezútešnosti človeka poznačeného úzkosťou hriechu a neschopnosti uchopiť svoju existenciu a uveriť vo Vzkriesenie. Je Boh tak ďaleko, že

Čítať ďalej