Domov2017júl (Stránka 9)

V kostole v Clonarde, v Belfaste, večer 6. júna 2017, uvádzala bývalá prezidentka Írska Mary McAleeseová prvú knihu o službe pokoja brata Aleca Reida. Pani McAleeseová bola osobnou priateľkou brata Aleca, a tak mohla ku svojej úvahe nad životom a dielom brata Aleca pripojiť svoju vlastnú skúsenosť. Vo svojom prejave kládla  dôraz na skutočnosť, že hnacou silou v jeho úsilí o pokoj bola jeho viera. Pobádaný vierou sa brat Alec rozhodol, že sa musí aktívne priblížiť k tým, ktorí sú zapojení do násilia, a nielen obzerať si veci a udalosti  z bezpečnej vzdialenosti. Bývalá prezidentka objasnila, že výraz „Jeden muž, jeden Boh“ nám pomáha spojiť rôzne etapy a rozmery tejto zložitej služby. Predovšetkým

Čítať ďalej

Ve Frýdku začal příměšťák na staré faře. Tábor trvá od 10. do 14. července a  je tady přihlášeno asi čtyřicet dětí. Letošní téma je o svatých a pondelí bylo se svatým Janem Boscem. Dnešek byl zahájen mší svatou, která byla ukončena scénkou zaměřenou na svatého tohoto dne. Vedoucí nás rozdělili do skupinek, následoval dopolední program což byla hra v zámeckém parku která spočívala v tom, získat co nejvyšší počet papírků, ale to nebylo tak jednoduché. V skupinkách se rozdělily “role” (jeden hlídač, dva útočníci, jeden policajt a dva sběrači).  Hlídači byli umístěni v kruhu, který byl územím od skupinky a byly

Čítať ďalej

08. júla 2017 o 10.00 hod. v Užhorode v časti Červenica vladyka Milan Šášik, CM vykonal posviacku nového ikonostasu v Chráme redemptoristov sv. veľkomučeníka Juraja. Po posviacke ikonostasu slávil vladyka Milan archijerejskú božskú svätú liturgiu. Koncelebrovali s ním redemptoristi na čele s generálnym predstaveným redemptoristov Michaelom Brehlom, provinciálnym predstaveným Bratislavsko-Pražskej provincie Václavom Hypiusom, provinciálom Rímskej provincie Giannym Congiu, viceprovinciálom michalovskej viceprovincie o. Metodom Lukačikom, redemptoristami michalovskej viceprovincie pracujúcimi na Zakarpatskej Ukrajine, redemptoristami z Ukrajiny, z Írska a Slovenska  a diecézni kňazi pracujúci v Užhorode na rôznych miestach a funkciách. V homílii sa prihovoril generálny predstavený redemptoristov o. Michael Brehl. Pozýval nás k službe milosrdenstva veriacim. Spev viedol katedrálny zbor z Užhorodu a bohoslovci užhorodského

Čítať ďalej

Redemptorista Zamkovský: Spovednica nie je vyšetrovacia miestnosť (Texty roka portálu Postoj.sk) 03. 04. 2016 • 19:07 Imrich Gazda Vyučuje na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Analyzuje dianie vo Vatikáne a v Katolíckej cirkvi. Je ženatý, má tri deti. S misionárom milosrdenstva Michalom Zamkovským sme sa rozprávali o spovediach a spovedníkoch, predmanželskom spolužití mladých, svadbách kvôli tehotenstvu, ale aj o prípade jeho rehoľného spolubrata Róberta Bezáka. (Dnes vybral svoj text roka šéfredaktor Sveta kresťanstva Imrich Gazda. Svoj výber zdôvodnil takto: Textom roka je pre mňa každý jeden rozhovor, ktorý som mohol urobiť. Nebolo ich veľa, no o to viac som si ich vychutnal. Nielen nahrávanie, ale aj

Čítať ďalej