Domov2017júl (Stránka 9)

Každý rok 27. júna slávia ukrajinskí redemptoristi sviatok ukrajinských mučeníkov (ostatní redemptoristi slávia 28. júna).  27. júna 2001 ich vyhlásil svätý Ján Pavol II. za blahoslavených. V kanadskej provincii Yorkton je slávenie veľmi významné aj preto, že v kostole sv. Jozefa vo Winnipegu (MB) sa nachádzajú neporušené relikvie blahoslaveného Vasiľa Veličkovského. Krátko pred slávnosťou prišla správa, že Kanadská katolícka biskupská konferencia chrám povýšila na stupeň národnej Svätyne bl. biskupa a mučeníka Vasiľa Veličkovského (Василь Величковський). Celý deň boli rôzne príhovory o blahoslavenom a pobožnosti. Tento deň obnovy viedol P. John Sianchuk, C.Ss.R. Popoludní mal prednášku o spiritualite blahoslaveného biskupa a mučeníka.

Čítať ďalej

Hoci viceprovincia Luanda (Angola) má málo členov a žiaden oficiálny misijný tím, od roku 2000 odpovedá na pozvania vykonať farské misie. Minimálne raz ročne redemptoristi z Angoly vyrážajú na ľudové misie do niektorej časti svojej krajiny. Sekretariát pre evanjelizáciu a spiritualitu koordinuje tieto aktivity. Odpovedá na pozvania, realizuje prípravné stretnutia a sprevádza prvú počiatočnú prípravnú fázu misií. V druhej fáze prebieha mesačná modlitbová kampaň za misie a evanjelizácia od dverí k dverám, ktorú vedú miestni laickí lídri. Tretia fáza je časom misionárskeho ohlasovania, ktoré trvá od 7 do 10 dní. Na misiách pôsobia redemptoristi s laickými misionármi. Ak je to potrebné, pomáhajú

Čítať ďalej

V nedeľu, 25. júna, komunita veriacich v kostole sv. Alfonza v Ríme oslávila sviatok Matky ustavičnej pomoci. Kostol bol naplnený ľuďmi, ktorí chceli vyjadriť svoju úctu k Matke ustavičnej pomoci počas slávnostnej Eucharistie a tiež počas sprievodu, ktorý nasledoval po omši. Procesia sa konala blízko ulíc Esquilino, v blízkosti Svätyne Matky ustavičnej pomoci a po sprievode sa uskutočnil koncert Fanfary s názvom "Alpini Latina". Slávnosti predsedal generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, CSsR. Okrem pútnikov, ktorí prišli do Ríma na oslavu, tu bolo veľa redemptoristov, koncelebrujúcich na Eucharistii, najmä skupina redemptoristov, ktorí prišli z rôznych častí sveta, aby sa zúčastnili duchovných

Čítať ďalej

Viedeň: šiesta mestská púť k Matke ustavičnej pomoci a 100. výročie Komisie sv. Klementa Hofbauera   27. júna sa už tradičná mestská púť (27. deň každého mesiaca) k redemptoristickému kostolu  Panny Mária  (Hernals) konala po šiestykrát. Viedol ju biskup diecézy Eisenstadt, Ägidius Zsifkovics. Bolo to zároveň sté výročie Komisie sv. Klementa Hofbauera. Táto komisia, čiže laická organizácia zameraná aj na fundaising, umožnila výstavbu  mnohých kostolov a kaplniek v Rakúsku, ktoré sú zasvätené sv. Klementovi.  Napomohla tiež vzniku Múzea sv. Klementa na Maria am Gestade (2014). V posledných rokoch komisia podporovala projekty redemptoristov v Indii, na Ukrajine a v Afrike. Zdroj Preklad: redemptoristi Bratislava (krátené, pozn. prekl.) Príbuzné články: Rok sv. Klementa (2014) APOŠTOLÁT

Čítať ďalej