Domov2017júl (Stránka 7)

Počas dvojtýždňového duchovného programu v Podolínci spoznávali deti Desatoro a ružencové tajomstvá. Bol to čas približovania sa k Bohu a k sebe navzájom. Pre 16 detí viedli program spoločenstvo Rieka Života. Moderoval Pavol Coch a službu kňaza vykonával P. Patrik Grotkovský. Príbuzné články: Čas pre deti o Dávidovi (leto 2017), Rieka Života Oázové leto v Bušovciach (2016) Oázové leto so svätými (Vinné 2016) Dojmy s oázového leta vo Vinnom (VIDEO)

Čítať ďalej

Od 29. júna do 6. júla 2017 sa Ján Kniez a Radoslav Glovňa, členovia spoločenstva Shekinah pri redemptoristoch v BB - Radvaň, zúčastnili spolu s p. Jozefom Mihokom, CSsR a lídrom spoločenstva Marana Tha Petrom Štupákom misijného výjazdu v Kazachstane. Prvé dni misijný tím viedol evanjelizačné programy a duchovnú obnovu pre Farnosť sv. Jozefa v Karagande. Druhú časť týždňa tím strávil na duchovnej obnove s mladými z viacerých farností v Sarani. Duchovné obnovy boli zamerané na počúvanie Božieho hlasu, charakter kresťana, pôsobenie Ducha Svätého a službu jeho darmi v evanjelizácii. Počas celého týždňa spolu s nimi slúžili aj misionári a

Čítať ďalej

V kostole v Clonarde, v Belfaste, večer 6. júna 2017, uvádzala bývalá prezidentka Írska Mary McAleeseová prvú knihu o službe pokoja brata Aleca Reida. Pani McAleeseová bola osobnou priateľkou brata Aleca, a tak mohla ku svojej úvahe nad životom a dielom brata Aleca pripojiť svoju vlastnú skúsenosť. Vo svojom prejave kládla  dôraz na skutočnosť, že hnacou silou v jeho úsilí o pokoj bola jeho viera. Pobádaný vierou sa brat Alec rozhodol, že sa musí aktívne priblížiť k tým, ktorí sú zapojení do násilia, a nielen obzerať si veci a udalosti  z bezpečnej vzdialenosti. Bývalá prezidentka objasnila, že výraz „Jeden muž, jeden Boh“ nám pomáha spojiť rôzne etapy a rozmery tejto zložitej služby. Predovšetkým

Čítať ďalej

Ve Frýdku začal příměšťák na staré faře. Tábor trvá od 10. do 14. července a  je tady přihlášeno asi čtyřicet dětí. Letošní téma je o svatých a pondelí bylo se svatým Janem Boscem. Dnešek byl zahájen mší svatou, která byla ukončena scénkou zaměřenou na svatého tohoto dne. Vedoucí nás rozdělili do skupinek, následoval dopolední program což byla hra v zámeckém parku která spočívala v tom, získat co nejvyšší počet papírků, ale to nebylo tak jednoduché. V skupinkách se rozdělily “role” (jeden hlídač, dva útočníci, jeden policajt a dva sběrači).  Hlídači byli umístěni v kruhu, který byl územím od skupinky a byly

Čítať ďalej