Domov2017júl (Stránka 2)

3. júla 2017 začali p. Jozef Jackanin spolu s bohoslovcom Lukášom Michalovičom mesiac obnov v Kazachstane a Kyrgyzstane. V Kapčagaji, kde p. Jozef v minulosti slúžil jeden rok, a kde je farnosť a domov pre deti z problémových rodín a pre matky s deťmi, strávili skoro týždeň. Okrem slávenia Eucharistie sa venovali predovšetkým farníkom a deťom z domova. 10. júla odišli z kazašského mestečka Kapčagaj do kyrgyzského hlavného mesta Biškek k školským sestrám františkánkam, s ktorými  viedli detský tábor pri jazere Issyk-Kuľ pre skoro 40 detí z ich farnosti v Biškeku. Témou katechéz a kázní p. Jozefa bolo posolstvo zjavení vo Fatime.

Čítať ďalej

Druhé sympózium redemptoristických vydavateľstiev sa konalo v Trinidade, v Goias v Brazílii v dňoch 17. až 20. júla 2017. Stretnutie sa snažilo spojiť spisovateľov, redaktorov redemptoristov a ďalších, ktorí pracujú vo vydavateľstvách. Prvé sympózium sa uskutočnilo v Aparecide v roku 2016 (viď cssr.news 24/06/2016) na podnet riadiacej rady "Editora Santuário", ktorú usporiadala Únia redemptoristov v Brazílii (URB). Sympózium bolo bohaté na účasť redemptoristov rôznych (vice)provincií Brazílie, teda autorov, spisovateľov alebo bratov, pracujúcich v oblasti nakladateľstva a vydávania kníh. Taktiež bola hojná účasť laikov. Stretnutie bolo založené na súčasnom komunikačnom scenári v Brazílii a súčasných výzvach a perspektívach vydavateľského trhu. Druhá časť stretnutia sa

Čítať ďalej

V Gaboltove sa bude 20. augusta konať 15. celoslovenská púť mužov. Ponúkame článok o mužoch v Cirkvi, ktorý vyšiel v časopise Slovo medzi nami. Doma za nich hovorí žena, v práci šéf a v kostole farár, a tak si nikde nevedia nájsť miesto. Len čo začujú slovo „pobožnosť“, znudene zívajú. Má byť vari katolík slaboch bez testosterónu? Musí sa muž v kostole nudiť? „Nie som nijaký mužský šovinista, ale nemôžem prehliadnuť fakt, že pri Ježišovi boli muži – veľký zástup učeníkov, pričom počet žien vôbec nerátali. Zato dnes akoby boli pri Ježišovi iba ženy. Tých pár mužov hravo spočítaš na prstoch,“ hovorí

Čítať ďalej

  Dnes, 26. júla, na sviatok sv. Joachima a Anny, ponúkame článok Therese Boucherovej zo Slova medzi nami: Poučenie od svätého Joachima a Anny. Keď putujeme Adventným obdobím, prichádzajú nám na myseľ mnohí ľudia a obrazy: Jozef a Mária na ceste do Betlehema; pastieri, ktorí sa ponáhľali do maštale; mudrci, ktorí skúmali nočnú oblohu a objavili úžasnú hviezdu. Pri Ježišovom narodení zohrávali kľúčovú úlohu ešte ďalší ľudia: jeho starí rodičia Joachim a Anna. Možno existuje dobrý dôvod, prečo o nich nepremýšľame: Písmo nám o Máriiných rodičoch nič nehovorí! Dokonca ich mená pochádzajú z dokumentu z druhého storočia, ktorý spája legendy s historickými podrobnosťami.

Čítať ďalej