Domov2017júl (Stránka 13)

Ponúkame záznamy prednášok, ktoré odzneli počas duchovných cvičení v Nimnici. Tieto príhovory boli aj súčasťou formačného programu pre študentov Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave. Chceli byť odpoveďou na intenzívnejšie prežívanie Jubilejného Roku milosrdenstva. Odznievali v UPC Bl. Sestry Zdenky v druhom semestri akademického roku 2015/2016. Ponúkame ich video-záznamy. Ľudská bieda a Božia neha Posolstvo Starého zákona o milosrdenstve Ježišovo posolstvo o milosrdenstve Otec, bohatý na milosrdenstvo Blahoslavení milosrdní Milosrdný Samaritán Svätci milosrdenstva  Matka milosrdenstva   Príbuzné články: Škandál milosrdenstva (Nimnica 2016, P. Michal Zamkovský) Záznamy príhovorov p. Michala Zamkovského (Duchovná poradňa) Ján Krstiteľ http://www.tvlux.sk/archiv/play/5880 Sv. Jozef http://www.tvlux.sk/archiv/play/5933  

Čítať ďalej

Pod názvom "Storočie osvietenia a katolícka morálka (XVIII. storočie), prináša madridské vydavateľstvo Perpetuo Socorro tento ďalší zväzok, ktorý má vyše tisíc strán. Autorom je významný morálny teológ Marciano Vidal. Osvietenie (les Lumières, the Enlightenment, as Luzes) predpokladá rôznorodosť v dejinnom vnímaní toho, kým je človek. Tento zväzok analyzuje vzťah medzi touto veľkou spoločenskou zmenou, jej kultúrnym prejavom a katolíckou morálnou teológiou. Čitatelia, ktorí sa ponoria do textu knihy pochopia, že konvenčný historický pohľad osvietenstva je bez základov. Vidal cituje 173 moralistov danej doby. Tento zväzok má veľký význam predovšetkým pre redemptoristov. Práve v kontexte 18. storočia prispel Katolíckej cirkvi svojim učením sv. Alfonz Liguori (1696-1787). Autor to zohľadňuje.

Čítať ďalej

Dnes 3. júla o 13:35  v TV LUX bude repríza dokumentu IKONA LÁSKY. Dokumentárny film o Matke ustavičnej pomoci, "Ikona lásky", vysielalo 27. júna v premiére päť rôznych televíznych kanálov: v Taliansku, Spojených štátoch, Poľsku, na Slovensku a na Filipínach, 27. júna 2017. Sviatok Matky ustavičnej pomoci sa na celom svete oslavuje väčšinou 27. júna pobožnosťou novény. Za pontifikátu pápeža Piusa XII. bola Matka ustavičnej pomoci vyhlásená za národnú patrónku republiky Haiti a Almoradi v Španielsku. Matka ustavičnej pomoci je uctievaná v mnohých kultúrach, a preto nesie niekoľko titulov v rôznych jazykoch, ako napríklad Mother of Perpetual Succour, Mutter von immerwährenden hilfe, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,

Čítať ďalej

Ponúkame knižnú novinku vydavateľstva Slovo medzi nami. Už len čítanie obsahu tejto knihy môže čitateľa priviesť k aktívnemu plneniu prvého prikázania Desatora – ku klaňaniu sa jedinému Bohu. Názvy jednotlivých častí totiž hovoria o tom, čo všetko Boh pre človeka urobil – skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Redemptorista Bernhard Häring, jeden z najvýznamnejších morálnych teológov 20. storočia, vyjadruje svoj obdiv voči Ježišovi Kristovi, pričom nezabúda na úbohých našich čias a čitateľa veľmi jemne a láskavo vedie k milosrdenstvu

Čítať ďalej