Domov2017jún (Stránka 6)

Laici zo spoločenstva Shekinah viedli v nedeľu 18. júna evanjelizačný program vo farnosti Podkonice pri Banskej Bystrici. Bol určený predovšetkým birmovancom, ale aj veriacim z farnosti a z okolitých dedín. Program začal svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol P. Jozef Mihok. V kázni sa upriamil najmä na stať o Zachejovi. Tak ako jeho Ježiš zavolal po mene, tak volá aj každého z nás, aby sme Ho spoznali a nasledovali. Po svätej omši nasledoval hodinový evanjelizačný program zameraný na ohlásenie kerygmy. Pozostával z viacerých svedectiev o tom, čo urobil Ježiš v našich životoch, napr. prijatí seba samého, o odpustení sebe samému,

Čítať ďalej

Tretí deň novény: Matka ustavičnej pomoci, znova vravím: Som šťastný, že môžem hľadieť na tvoj krásny obraz, ktorý mi nástojčivo hovorí o tvojej moci a veľkosti. Drahá Matka, vidím na ňom gréckymi písmenami napísané tvoje vznešené meno Božia Matka. Vidím archanjela Gabriela, nebeského posla, ktorý ťa pozdravil ako milostiplnú. Vidím aj archanjela Michala, ktorý nám pripomína, že si Paňou všetkých nebeských zástupov. Vo svojej dlani držíš ruky Kráľa kráľov. To všetko mi hovorí, že si požehnaná medzi ženami, že si najkrajšia ozdoba tvorstva, že si jediná bola hodná stať sa matkou vteleného Božieho Syna. Si nepoškvrnená, celá svätá. Si zázračné dielo

Čítať ďalej

NOVÝ DOKUMENTÁRNY FILM IKONA LÁSKY! TV LUX film premietne v premiére 27. JÚNA Film vznikol pri príležitosti 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci, ktorú v roku 1866 zveril redemptoristom pápež Pius IX. so slovami “Urobte ju známou na celom svete.” 40-minútový dynamický dokumentárny film približuje predovšetkým dejiny a symboliku ikony. Vystupujú v ňom odborníci na ikonografiu, dejiny a umenie ako aj rôzni redemptoristi a laici, ktorých život je spojený s týmto posvätným obrazom. Film je k dispozícii na DVD nosičoch v našich komunitách. Talianska televízia TV2000 film premietne v taliančine dvakrát, 15. júna o 11:20 a 18. júna o 18:30. Zdroj TS TKKBS Príbuzné články: Misionárska

Čítať ďalej

Dnes 19. júna pokračujeme druhým dňom novény k Matke ustavičnej pomoci.   Druhý deň novény: Matka ustavičnej pomoci, vo chvejúcom sa dieťati, ktoré privíňaš na svoje srdce, vidíš nielen Božieho a svojho Syna, ale vidíš v ňom všetkých ľudí, ktorí sa stali tvojimi deťmi vtedy, keď si súhlasila s Božou vôľou. Nikdy nezabúdaš na otrasnú scénu na Kalvárii, na ktorej ťa umierajúci Ježiš dal nám za Matku. Ako sa Ježiš pri pohľade na kríž vrhá do tvojho náručia, tak sa smie každá duša v bolesti a bezútešnosti obracať na teba. Preto aj ja dnes prichádzam k tebe vo svojom súžení a u teba

Čítať ďalej