Domov2017jún (Stránka 5)

Ikona požehnaná pápežom navštívila komunity redemptoristov na Slovensku https://www.youtube.com/watch?v=PiY0VVS6nLg V rámci jubilea 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci, Svätý Otec František požehnal dvanásť špeciálne vytvorených ikon počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra 18. mája 2016. Začiatkom roka 2017 začala putovať po všetkých  spoločenstvách a kostoloch redemptoristov po celom svete. Po tom, čo ikona navštívila chrámy a komunity slovenských redemptoristov a redemptoristiek východného obradu, navštívila aj redemptoristov západného obradu na Slovensku. Ikona, ktorá putovala po Slovensku, má rozmery 46 x 58 cm. Bola vyhotovená v apríli 2016 v dielni o. Eugena Karpiela CSsR v Poľsku. Rozmermi je väčšia ako originál, ktorý je v kostole

Čítať ďalej

17. júna sa v Porte stretla pracovná skupina Partnerstvo v misii (Partnership in Mission (P.I.M.)).  Na stretnutí bolí prítomní  P. Martin Huk C.Ss.R., (Bratislava-Praha), Daniel Primo (Madrid) a Henrietta O’Meara (Dublin). Skupina prehodnocovala svoju prácu vykonanú za posledných 6 rokov. Jej postrehy majú pomôcť pri prípravách na stretnutie Konferencie Európa v septembri, ktoré bude III. fázou Generálnej kapituly. Na stretnutí prebehli tiež diskusie o plánovanom druhom medzi-provinciálnom stretnutí Partnerov v misii v roku 2018. Štruktúrou má byť podobné tomu, ktoré sa uskutočnilo v roku 2015 v Madride. Témou bude Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete - Solidarita a misia.    Porto, June 2017 P. Martin Huk C.Ss.R.,

Čítať ďalej

Siedmy deň novény: Matka ustavičnej pomoci, ty si Božia pokladníčka. Všetky milosti idú cez tvoje materské ruky. Preto ideme k tebe vo svojich trápeniach. A ty nám pomáhaš, lebo si Ježišova matka, Matka bolestná a naša Matka. Ako Ježišova matka si taká blízka Božiemu srdcu, že ti nemôže odoprieť nijakú prosbu. Ako Matka bolestná si spolupracovníčka na diele spásy. Z tohto pokladu môžeš rozdávať plným priehrštím. Ako naša Matka si vzala na seba povinnosť pomáhať nám. Preto s celou dôverou idem k tebe vo všetkých svojich záležitostiach. Kto ťa zavolá, môže si byť istý, že ho zachrániš. Vypros mi milosť, aby som

Čítať ďalej

Šiesty deň novény: Matka ustavičnej pomoci, tvoj obraz mi hovorí o tvojej veľkej bolesti. Ktože väčšmi trpel ako ty? Preto máš pochopenie pre naše utrpenia. Čítam to v tvojich dojímavých očiach, ktoré sa pozerajú väčšmi na nás než na dieťa Ježiša. Sme predsa tvoje veľmi úbohé deti. Ako je dobre duši, keď vo svojom kríži a bolesti nájde súcitné srdce! Tvoje materské srdce trpí s každým človekom. Súcitná Matka, vypočuj moje volanie, keď ťa prosím vo svojej ľudskej biede a núdzi. Neopúšťaj svoje dieťa. Daj môjmu utrápenému srdcu sladkú nádej a vypros mi milosť, o ktorú ťa nástojčivo prosím. Otče náš, Zdravasʼ,

Čítať ďalej